Україна у другій світовій війні: уроки історії та сучасність : Матеріали міжнар. наук. конф. (27-28 жовт. 1994 р.). — К., 1995. — С. 200-206.
А568406
Коваль М. В.. Визволення України від нацистських окупантів: погляд через півстоліття7
Шиловцев О. В.. Деякі уроки і актуальні проблеми історії України в роки Великої Вітчизняної війни15
Стецкевич В. В.. Воєнно-мобілізаційна кампанія в Україні у перший період війни. Історіографічні нотатки23
Сербин Р.. Україна в другій світовій війні – проблема понять29
Хміль І. С.. Правдиво – значить конкретно-історично і всебічно (про місце і роль України у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р. р.)38
Мейс Д.. Україна напередодні другої світової війни46
Муковський І. Т.. Військова мобілізація в Україні (друга половина 1941 р.-перша половина 1942 р.)53
Гриневич В. А.. Українці у складі Червоної армії: кількісний аспект питання59
Пронько В. А.. Изгнание врага с территории СССР и Украины: цена освобождения63
Тронько П. Т.. Про участь комсомольців і молоді України у боротьбі проти гітлерівських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни72
Галаган В. Я.. До питання про призов жінок України у Червону армію та навчання їх військових спеціальностей79
Маслов А. А.. Причины и характер безвозвратных потерь генеральского состава советских вооруженных сил в Украине в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г.84
Кочерга Л. К.. Допомога військам ППО та МППО з боку державних органів та громадських організацій України в період війни89
Лисенко О. Є.. До питання про участь українців у військах держав-учасниць другої світової війни91
Денисенко Г. Г.. Дослідження пам’яток подій 1939-1941 р. р. в Україні96
Кулинич І. М.. «Незалежна» Україна у пангерманських та фашистських планах105
Вєтров І. Г.. Україна в економічних планах правлячих кіл фашистської Німеччини напередодні нападу на Радянський Союз112
Медведок П. В.. Щодо структури нацистських каральних органів на окупованій території України118
Шевченко Ф. П.. Антинацистські виступи у німецькій окупаційній армії в Україні (1941-1944 р. р.)123
Король В. Ю.. До питання трагедії радянських військовополонених на території України 91941-1944 р. р.)129
Клоков В. И.. Две тенденции в освещении партизанской борьбы в тылу немецко-фашистских захватчиков в Украине137
Філіпов В. К.. Взаємодія партизанських формувань з військами Воронезького фронту при визволенні Лівобережної України145
Руденко Н. М.. Громадяни України-учасники партизанського руху в Білорусії148
Подольський А. Ю.. Єврейський рух опору в Україні під час нацистської окупації (1941-1944 р. р.)158
Кентій А. В.. Стратегія «двофронтової» боротьби ОУН-УПА у 1943-1944 р. р.: мовою документів, очима істориків163
Косик В.. Німеччина й українське питання (жовтень 1938-грудень 1941)169
Войцеховский А. А.. Украинское звено общеевропейского коллаборационизма в годы второй мировой войны180
Кучер В. І.. Трансформація поглядів провідників ОУН-УПА у роки другої світової війни188
Сергійчук В. І.. Діяльність оунівського підпілля на сході України193
Бутко С. В.. Проблеми міжнаціональних відносин у політиці ОУН і УПА197
Кушпета О.. Степан Бандера – провідник національної революції, державницький муж200
Кондратенко Л. В.. Сталінські командно-адміністративні важелі управління економікою України у передвоєнні роки209
Чернега П. М.. Внесок трудівників підприємств танкової промисловості України у зміцнення обороноздатності СРСР217
Панченко П. П.. Деякі проблеми соціально-економічних і політичних процесів в Україні на етапі завершення Великої Вітчизняної війни у повоєнні роки220
Першина Т. С.. До питання про формування господарської номенклатури в Україні (1943-1945 р. р.)225
Хойнацька Л. М.. Особливості відбудови машинобудівної індустрії України (1943-1945 р. р.)233
Буцко О. В. К истории украинско-польского переселения 1944-1946 г. г.241
Вронська Т. В.. Допомога української громади США та Канади цивільному населенню України (1941-1945 р. р.)246
Тимченко А. П.. Участие милиции Украины в ликвидации последствий немецко-фашистского оккупационного режима249
Темко Г. Д.. Військова доктрина України: геополітичний аспект256
Давыденко А. З.. Иноземные нашествия на земли восточных славян: связь времени260
Артемов А. С.. Новая экспозиция Украинского государственного музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г.268
Зінченко Ю. І.. Правда та вигадки про долю кримських татар у роки Великої Вітчизняної війни273