Наук. пр. / Одеська держ. акад. харчових технологій. — Одеса, 1996. — Вип. 16.
Бп533-16
Моргун В. О.. Вироблення нового сорту борошна з підвищенним вмістом периферичних частин зерна4
Шроти лікарських рослин, як сировина для комбікормової промисловості і їх фізико-технологічні властивості9
Єгоров Б. В.. Виробництво гранульованих комбікормів з використанням комплексних зв’язуючих речовин16
Капрельянц Л. В.. Кінетика протеоліту і характеристика ферментативно модифікованих білків пшеничних висівок25
Дудкін М. С.. Нова технологія підвищення якості грубих кормів34
Помаранчевий збагачувач купажованих нектарів36
Карнаушенко Л. І.. Реологічні та біохімічні властивості мармеладних мас з амарантом40
Карнаушенко Л. І.. Реологічні властивості помадних цукерок з використанням цукрозамінників46
Чагаровський О. П.. Ультрафільтраційна технологія плодово-ягідних соків, збагачених біополімерами57
Чагаровський О. П.. Технологія лужного отримання пектину. Метод визначення пектинових речовин63
Безусов А. Т.. Технологія пектинового екстракту та концентрату68
Коваленко О. В.. Розробка методу виділення пектинметилестерази із рослинної сировини та її характеристика76
Манолі Т. А.. Наукове обгрунтування параметрів технологічних процесів переробки білоголової капусти80
Стерилізація консервів в різьбляній скляній тарі88
Віннікова Л. Г.. Мікробні полісахариди в м’ясній промисловості92
Віннікова Л. Г.. Теоретичний аналіз механізму взаємодії білків з нерозчинними полісахаридами98
Флауменбаум Б. Л.. Розробка інтенсивної технології червоних вин101
Русаков В. О.. Інтенсифікація технології ароматичних екстрактів із рослинної сировини106
Черно Н. К.. Одержання композиції з антимікробними та ферментними активностями на основі харчових волокон119
Сердюк Л. В.. Зернові продукти лікувально-профілактичного призначення126
Черно Н. К.. Вплив деяких факторів на ферментативний гідроліз казеїну132
Дудкін М. С.. Композиційні дієтичні продукти харчування на основі харчових волокон, заліза та дріжджів137
Дудкін М. С.. Білково-вуглеводно-лігнінний комплекс бобових трав141
Жеребін Ю. Л.. Деметалізація та аналіз рідкої консервованої продукції за допомогою фітомеланінів148
Борисов В. О.. Основні чинники стійкості харчових дисперсних систем153
Захаров М. Д.. Розрахунок термодинамічних властивостей сумішей на підставі єдиного рівняння стану нового типу159
Гросул Л. Г.. Геометрія зерна пшениці в зв’язку з розробкою мікрокрупорушок167
Поляков В. Я.. Обгрунтування і дослідження живильника крупорізки176
Пулатов В. Б.. Дистанційна діагностика небаланса ротора молоткової дробалки183
Петько В. Ф.. Рівняння динаміки ущільнення сипких матеріалів185
Амбарцумянц Р. В.. Кінематичне дослідження планетарного механізму періодичного повороту190
Шендеров А. Р.. Врахування параметрів середовища при нелінійній повзучості зернової маси у силосах196
Гладушняк О. К.. Про кавітаційну гомогенізацію202
Гуртовий М. В.. Теоретичні основи перетирання плодоовочевої сировини в машинах періодичної дії206
Котельников А. Ф.. Дослідження геометричних параметрів горловин скляних банок типу І212
Чайковський В. Ф.. Збереження зерна з використанням штучно охолодженого повітря216
Розробка стаціонарних систем охолодження та кондиціювання221
Тітлов О. С.. Розробка побутових апаратів на базі абсорбційно-дифузійних холодильних машин228
Чайковський В. Ф.. Тепловий розрахунок низькотемпературної холодильної машини, що працює на сумішах фреонів за допомогою діаграми Е-і235
Бурдо О. Г.. Стратегія розвитку та перспективи впровадження високих енеготехнологій в АПК244
Бурдо О. Г.. Кінетика формування блока льоду при кріоконцентруванні харчових рідин248
Теоретичні аспекти корозійно-механічного руйнування конституційных матеріалів252
Дослідження закономірностей кінетики сушіння навуту258
Станкевич Г. М.. Алгоритм ідентифікації параметрів рівнянь кінетики сушіння263
Маламен Г. Д.. Розрахунки та конструювання пластмасових транспортних ящиків268
Фортученко Л. О.. Вибір оптимальної схеми біологічного очищення стічних вод молзаводів272
Муратов В. Г.. Методологічні основи аналізу впливу факторів управління на енергоємність технологічних процесів харчової промисловисті275
Жуковський Е. Й.. Концепція розробки системи підтримки прийняття рішень персоналом хлібоприймальних підприємств282
Захаров М. Д.. Експериментальне визначення лінії пружності перфтор-2-метилпентану та розробка узагальненої кореляції для розрахунку термодинамічних властивостей індивідуальних речовин288
Захаров М. Д.. Багатокомпонентний холодоагент з рівнем охолодження 180К для дросельної холодильної машини291