Україна – Польща: важкі питання : Матеріали IV міжнар. семінару істориків «Укр.-пол. відносини під час Другої світ. війни», 8-10 жовт. 1998 p. — Tyrsa, 1999. — Т. 4.
М1877-4
Резмер В.. Позиція і участь українців у німецько-польській кампанії 1939 р.13
Швагуляк М.. Позиція та участь українців у німецько-польській війні 1939 р.35
Дмитрук В.. Політика радянської влади щодо населення Західної України у 1939-1941 рр.: суть і наслідки70
Мазур Ґ.. Політика радянської влади щодо населення Західної України у 1939-1941 рр.: суть і наслідки91
Партач Ч.. Українська проблема у політиці польського еміграційного уряду і польського підпілля в 1939-1945 рр.109
Зашкільняк Л.. Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду і польського підпілля в 1939-1945 рр.122
Сергійчук В.. Становище і доля українців у Генеральному губернаторстві (без Галичини) в роки німецької окупації166
Становище і доля українців у Генеральному губернаторстві (без Галичини) в роки німецької окупації185
Трофимович В.. Українська політична думка в Західній Україні щодо польської проблеми в роки Другої світової війни237
Пальський З.. Українська політична думка в Західній Україні щодо польської проблеми в роки Другої світової війни255