Вісник / Львівський ун-т. Сер. Міжнародні відносини. — Львів, 2003. — Вип. 10.
Бп15384-10
Мальський М.. Міжнародні відносини у Львівському університеті: десять перших років3
Сагайдак О.. Зовнішня політика незалежної України у 90-ті роки: спроба концептуального аналізу7
Феденко О.. Методологічні засади дослідження військово-політичних аспектів національної безпеки України13
Присяжнюк Ю.. Національна безпека України в контексті глобалізаційних процесів21
Заворітня Г.. Становлення спільної політики безпеки та оборони ЄС: трансатлантичне співробітництво чи суперництво?26
Іжнін І.. Фактори впливу на ефективність застосування військової сили33
Тодоров І.. НАТО як «новий» зовнішньополітичний інтерес України: регіональний вимір41
Гринда Н.. Новий закон про регулювання та обмеження міграції у боротьбі політичних сил Німеччини47
Кіцила Л.. Особливості інтеграційного процесу у Чеській республіці до ЄС55
Крушинський В.. Розширення Європейського Союзу і проблема участі України в інтеграційних процесах60
Репецький В.. Проблеми нейтралітету на пострадянському просторі: міжнародно-правові аспекти67
Фединяк Г.. Проблеми регулювання законодавством України правового статусу об’єднань підприємств і транснаціональних корпорацій73
Фединяк Л.. Встановлення наявності спору про право або про факт між сторонами у правовідносинах з «іноземним елементом»81
Головко О.. Міжнародно-правові аспекти співробітництва України та Європейського Союзу в сфері соціальних відносин86
Чижмар Ю.. Роль міжнародних організацій в правовому регулюванні трубопровідного транспорту92
Хом’як Я.. Історичні аспекти формування та діяльності органів ДАІ97
Микієвич М.. Становлення спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу: міжнародно-правові аспекти101
Архилюк В.. Понятие превентивной дипломатии107
Ринажевський Б.. Закарпатська еміграція у США в політико-правовому визначенні статусу краю111
Мицик В.. Правовий захист національних меншин в Україні (відповідність європейським та світовим стандартам)119
Омелян В.. Міжнародно-правові аспекти формування системи європейської безпеки (роль НАТО та ЄС)128
Шуміленко А.. Поняття імплементації норм міжнародного права у сучасній доктрині та практиці міжнародного права137
Школик А.. Участь громадськості в процесі прийняття нормативних актів управління146
Дідич О.-Г.. Економічні ефекти розширення Європейського Союзу та структурні реформи в країнах Центральної та Східної Європи151
Пехник А.. Перспективи розвитку френчайзингу в Україні у контексті експансії транснаціональних корпорацій158
Горін Н.. Проблема вибору моделі зовнішньоторговельної діяльності України на перехідному етапі165
Петренко І.. Підходи до аналізу макроекономічної координації на прикладі країн МЕРКОСУР171
Шойко М.. Банківсько-страхові (офшорні) зони в міжнародному та українському бізнесі: необхідність існування177
Шойко Я.. Прозорість компанії – основний критерій оцінки якості корпоративного управління184
Москалик Р.. Міжнародний лізинг як еколого-інноваційний фактор інвестування191
Гелетій Ю.. Екологічні проблеми сталого розвитку глобалізованого світу195
Ліщишин О.. Екологічна конверсія боргів (Debt-For-Nature Swap) – перспективний механізм реалізації українського зовнішньополітичного інтересу в галузі охорони довкілля199
Підгайна Н.. Загальні фактори економічної безпеки у відкритій економіці204
Мальська М.. Методологічні засади системно-структурного аналізу послуг207
Шинкарук А.. Інтернет у динаміці політичних систем Європи: на прикладі Великобританії та Чеської Республіки214
Худо В.. Інформаційні технології в управлінні туризмом222
Мацєжиньскі В. Л.. Public relations в ринковій економіці229
Тихомирова Є.. Національний і міжнародний аспекти інституціонального забезпечення PR-діяльності238
Леонтьєва Л.. Інформаційно-психологічний вплив у міжнародних відносинах248
Зуб О.. Методологічні принципи ведення інформаційної війни – основний шлях маніпулювання свідомістю людей253