Вісник / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2004. — Вип. 57.
Бп14869-57
Піскун О.. Проблема вивчення творчої особистості: історичний аспект5
Киченко О.. Про джерела постмодерної традиції в сучасній літературі13
Марценішко В.. Мистецтво детективу17
Проценко О.. Про рефлексію взагалі й рефлексію творчу22
Скупейко Л.. Ad fontes: міфопоетична парадигма «Лісової пісні» Лесі Українки27
Просалова В.. Світ крізь призму культури35
Ромащенко Л.. Художні варіанти образу Наливайка43
Зборовська Н.. Дискурс бажання у «чоловічому письмі» порубіжжя (за романам О.Ульяненка «Дофін Сатани»)50
Синьоок Г.. Філософське світосприймання Арсенія Тарковського та Ігоря Забудського: точки дотику у контексті української культури57
Зарва В.. Повість «Холуй» М.Костомарова крізь призму просвітницьких тенденцій64
Поліщук В.. Психологізм у новелістиці Михайла Старицького71
Кавун Л.. Художня модель людського буття у творі А.Любченка «Образа»75
Сивкова І.. Микола Чернявський: грані світогляду83
Пахаренко Н.. Сучасна українська фантастика88
Кошова І.. Епоха «статевого буму». В.Винниченко і російська література початку XX століття94
Козюра О.. Творчість Дж.Фаулза і проблеми вивчення стильових засобів постмодерністського роману101
Китова С.. Про часопросторову семантику українського рушника та його орнаменту109
Ярмоленко Н.. Ведичні мотиви слов’янського фольклору119
Колісник Ю.. Преса радянської України як засіб маніпулювання суспільною свідомістю128
Градовський А.. Моделювання педагогічної системи компаративного вивчення української літератури133
Скорина Л.. Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу «Українська історична художня література»)138
Коваленко В.. Виховувати бажання створення естетичної цінності (проблема вивчення теоретико-літературних понять зі схильними до творчості учнями)147
Мануйкін О.. Активізація розумової діяльності учнів у процесі бесіди на уроках літератури в 5-8 класах153
Дячок О.. Наукові основи методичної організації уроків розвитку зв’язного мовлення159