Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві : Матеріали міжнар. наук. конф., 18-19 квіт. 2005 р. — Чернівці, 2005. — С. 46-48.
А650676
Біддулф Говард Л.. Свобода віросповідання в демократичній державі3
Гануліч Петро. Державно-конфесійні відносини – основа релігійної свободи18
Шевців Іван. Світське апостольство в українській церкві27
Марчук Михайло. Релігійна компонента наукової творчості33
Дзюба Олександр. Цінності в сучасному світі: функції та значення (філософсько-релігієзнавчий огляд)38
Камбур Андрій. Адаптивні процеси у сучасній Україні та їх відображення у суспільних науках40
Кисельов Олег. Інтегративний потенціал релігій у сучасному світі43
Кияк Максим. «Помаранчева революція» в Україні у світлі католицької соціальної доктрини46
Кіндрачук Мирослав. Релігія та проблеми тероризму в сучасному світі48
Кохан Володимир. Утвердження принципів доброчесності в діяльності сучасних вчених: філософський та релігійний аспекти51
Крамар Катерина. Теорія секуляризації в контексті американського досвіду осмислення ролі релігії в суспільному житті55
Лахно Олександр. Діяльність комісій сприяння при виконкомах і районних радах депутатів трудящих з контролю за дотриманням законодавства про культи євангельськими християнами-баптистами64
Мах Уляна. Проблема війни і миру у вченні А.Швейцера66
Осетрова Оксана. Проблема соборності в контексті розгляду питання «релігія та суїцид»69
Папаяні Іван. Конфесійні особливості християнського фундаменталізму (загальний огляд)73
Преображенський Степан. Синтез науки та релігії в контексті соціальних трансформацій77
Романишин Дмитро. Релігійні пошуки відвернення тероризму в сучасному світі81
Фльорко Лілія. Самотність з позиції християнського життєбачення88
Хромець Віталій. Головні риси післяпаламітської православної містики91
Шенгерій Л.. Сьогодення та старослов’янські вірування94
Кришмарел Вікторія. Проблема ставлення до смерті з огляду на сучасність (філософсько-релігієзнавчий аспект)96
Гаврілова Наталія. Характер сучасної молодіжної релігійності та її вплив на формування нового типу духовності105
Кібаль Юлія. Морально-духовна криза суспільства та проблема самовизначеності молодої людини у сучасному релігійному просторі111
Мудра Світлана. Протестантська етика в контексті реалізації духовних пошуків молоді115
Рєпіна Олена. Релігія і мода в культурно-історичному контексті120
Фесенко Андрій. Текстологічний аналіз джерельної бази дослідження взаємовідношення православної церкви та держави 1917-1929 рр. на території Східної України122
Завадюк Іван. Форми пропаганди здорового способу життя Церквою адвентистів сьомого дня (АСД)126
Мельничук Валентина. Досвід церкви АДС в естетичному вихованні молоді135
Гриценко Альона. Жінка і релігія: гендерний аспект143
Григорків Ірина. Біблійна ідея творчості Бога144
Бабій Михайло. Свобода совісті в контексті її православного осмислення150