Наук. зап. / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». Соціологічні науки. — К., 2005. — Т. 46.
Бп16373-46
Оксамитна С. М.. Регіональний поділ України на президентських виборах 2004: гендерні, вікові та освітні відмінності електоральних преференцій3
Горбачик О. А.. Перевірка валідності шкали Богардуса для вимірювання міжнаціональної толерантності в Україні18
Саніна Т. О.. Дослідження національної та етнічної ідентичності: теоретичний огляд22
Мартинова Ю. Я.. Програма та результати соціологічного дослідження «Гендерний аналіз інтернет-ринку праці в Україні»27
Іщенко В. О.. Вплив ідеології на результати мобілізації ресурсів на прикладі ліворадикальних груп в Україні38
Дієва Т. С.. Взаємозв’язок соціально-стратифікаційної позиції та самостійності орієнтацій на початку радикальних соціальних змін в Україні55
Марценюк Т. О.. Про що говорить Майдан: якісний контент-аналіз надписів на плакатах учасників «Помаранчевої революції»60
Панченко А. С.. Аналіз поняття загальної волі у Ж.-Ж.Руссо66
Богданова О. В.. Демократизаційні соціальні рухи у контексті підприємницької індустріалізації (на прикладі США кін. XIX – поч. XX ст.)71