Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. пр. — К., 2005. — Т. 7, вип. 4.
Бп15335-7/4
Бевз Г. М.. Соціально-психологічні та правові засади забезпечення в Україні державної опіки над дітьми як складової системи захисту дитинства5
Болтівець С. І.. Методики психогігієнічного прогнозування і програмування15
Бондар В. Є.. Підготовленість дільничних інспекторів міліції до попередження насильства у сім’ї23
Борисов М. П.. Сучасний стан та перспективи розвитку методів формування професійно-комунікативних якостей, знань, навичок та вмінь слідчого30
Бочелюк В. Й.. Теоретичні засади технології прийняття управлінських рішень в освітніх організаціях36
Бушай І. М.. Індивідуально-типологічний аналіз образу світу підлітків44
Варламова С. М.. Проблема відособленої поведінки старших підлітків (теоретичний аспект)51
Виноградна О. В.. Мотиви перегляду художніх фільмів зі сценами насильства59
Воєдило А. М.. Теоретичні і методологічні основи дослідження стилів керівництва у вітчизняній і зарубіжній психології68
Волженцева І. В.. Функціональна музика як засіб поліпшення психічного стану студентів перед іспитом75
Волошина О. В.. Форми прояву соціально-психологічного клімату в колективах співробітників міліції83
Горобець Т. В.. Соціально-перцептивні викривлення в контексті феномена сприйняття88
Горова О. О.. Особливості розвитку професійної ідентичності українських та румунських підлітків97
Дьоміна Г. А.. Комунікабельність як одна з найголовніших якостей сім’янина102
Ільїна Н. М.. Б.Ф.Беєв про генезис внутрішнього мовлення110
Калюжна Є. М.. Змістове значення тривожності у підлітків в умовах дії чиннику майбутнього116
Камінська О. В.. Особливості змін у структурі самосвідомості в юнацькому віці122
Карпа М. І.. Особливості психоемоційних та рольових змін в сім’ї з неповносправною дитиною133
Кікінеджі О. М.. Лихослів’я як негативний прояв гендерної соціалізації особистості140
Крилова-Грек Ю. М.. Система психолінгвістичних теорій перекладу текстів з інших мов150
Кубриченко Т. В.. Розвиток гендерної ідентичності дівчат в ранній юності159
Кузікова С. Б.. Застосування активних форм навчання в ході підготовки студентів-психологів168
Кузнєцов А. М.. Психопатичне коло: батьки і діти175
Кузьменко В. У.. Сутність технології розвитку індивідуальності дитини 3-7 років181
Макарова Л. Л.. Особливолсті розвитку самосвідомості студентської молоді190
Михальчук Н. О.. Концептуальна модель розуміння понять202
Морозова Т. Р.. Стан і перспективи розвитку поліграфічних обстежень метою детекції нещирості212
Панасенко Н. М.. Досвід корекції роботи з акцентуйованими підлітками із відхиленою поведінкою217
Пономаренко Я. Г.. Співвідношення сприйняття і переживання у слухах класичної музики226
Поснова Т. П.. Вплив помаранчевої революції на динаміку психологічних змін політичної соціалізації студентів231
Потапчук Н. Д.. Особливості надання психологічної допомоги проблемним сім’ям прикордонників241
Сергієнко І. М.. Роль діалогу в розвитку особистості в контексті неперервної професійної освіти248
Фадєєва І. В.. Особливості тривожних та депресивних проявів у матерів дітей з органічним ураженням ЦНС267
Фатурова В. М.. Специфіка взаємодії новітніх інформаційних технологій (мультимедіа, Інтернету) з наукою, культурою та мистецтвом в освітньому процесі XXI століття272
Ходакевич О. Г.. Актуальні питання психології грошей279
Худякова В. І.. Дослідження особливостей нормативних пріоритетів та зворотного зв’язку керівників середньої загальноосвітньої школи в процесі управлінської діяльності285
Хурчак А. Е.. Дослідження довіри до себе у юнацькому віці298
Царьов Ю. О.. Відповідність індивідуально-психологічних якостей офіцера оперативно-тактичного рівня загальній стратегії державної прикордонної служби України304
Чепа М.-Л. А.. Вовк – звір із вір і казок українських309
Черепєхіна О. А.. Психологічна готовність психолога до роботи у спорті як чинник ефективності і його професійної діяльності316