Українське суспільство, 1994-2005. Динаміка соціальних змін. — К., 2005. — С. 22-32.
А659578
Степаненко В.. Революція як констеляція: національні особливості громадянської активності4
Бевзенко Л.. Помаранчева революція як соціальна біфуркація22
Макеєв С.. Поствиборчі соціально-політичні солідарності33
Бекешкіна І.. Постреволюційні зміни суспільної свідомості й нові проблеми розбудови демократії та громадського суспільства в Україні39
Тарасенко В.. Недореволюція49
Симончук О.. Помаранчева революція: повстання середнього класу? Так!! За даними моніторингу62
Стегній О.. Динаміка політичної ідентичності населення України72
Костенко Н.. Політичний кредит довіри українським медіа78
Резнік О.. Легітимація влади у слабоінтегрованому суспільстві: регіональнії особливості87
Головаха Є.. Соціальне самопочуття населення України до і після помаранчевої революції95
Тихонович В.. Співвітчизники: динаміка соціальних почувань107
Іващенко О.. Вперше про соціальний оптимізм118
Злобіна О.. Романтика свободи: чи справдяться сподівання?122
Мартинюк І.. Почуття, сподіваня, побоювання у масовій свідомості: тенденції змін130
Ходорівська Н.. Протестні наміри громадян України у світлі виборів – 2004140
Владико О.. Готовність населення України до соціального протесту151
Вишняк О.. Метод цільових груп у мониторингових дослідженнях ефективності передвиборчих технологій162
Сакада М.. Електоральна поведінка сільського населення на президентських виборах 2004 року171
Рязанова Л.. Політичні преференції нерелегійних та конфесійно ідентифікованих громадян України у президентській виборчій кампанії 2004 року183
Шульга М.. Точка повороту чи ситуативне відхилення?193
Суїменко Є.. Життєдіяльність громадян України за умов ринкової економіки: самодостатність та екстернальна залежність202
Єфременко Т.. Зміни в економічній культурі населення за часи капіталізації України212
Пилипенко В.. Економічна культура в оцінках масової свідомості223
Матусевич В.. Форма власності підприємства як критерій соціальної диференціації працівників233
Резнік В.. Приватний підприємець як роботодавець: стан і динаміка соціальної легетимності242
Чепурко Г.. Рівень життя населення: поселенський аспект252
Прибиткова І.. Як ся маєш, мале місто?264
Піддубний В.. Поселенський статус як чинник соціального комфорту273
Іваненко О.. Аграрна реформа і ставлення до неї населення України284
Бєлєнок О.. Вікові особливості соціально-економічної адаптації населення295
Лавріненко Н.. Соціально-економічні проблеми сільської молоді303
Ручка А.. Дисперсія культурного капіталу в сучасному українському соціумі: порівняльний аналіз312
Сохань Л.. Життєвий потенціал – інноваційний ресурс особистості як суб’єкта життя322
Паращевін М.. Міжособистісна довіра в українському суспільстві332
Аза Л.. Диференціюючий прояв етнічності341
Шульга Р.. Художньо-культурні потреби населення України348
Рудницька Т.. Білоруси в Україні: деякі демографічні та соціокультурні характеристики355
Шульга М.. Стилі споживання мешканців України365
Трофименко О.. Соціально-демографічні фактори впливу на споживання вільного часу376
Ануфрієва Р.. Стиль життя осіб похилого віку386
Бойко Н.. Громадянські й соціокультурні орієнтації молодих користувачів інтернету394
Арсеєнко А.. Динаміка інформатизації українського суспільства в контексті глобалізації та фрагментації інформаційно-комунікаційних технологій417