Наук. зап. / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. Сер.: Філософія. — Тернопіль, 2006. — Вип. 14.
Бп15514-14
Вовк С.. Неповторність китайської філософії6
Поцюрко О.. Принцип креаціонізму в філософії історії Августина11
Полухтович Т.. Філософські погляди І.Златоуста15
Матковська О.. Нове розуміння діячами братського руху значення науки і освіти у становленні особистості (кінець XVI – перша половина XVII ст.)17
Адаменко Н.. Можливість свободи та реальності свідомості в необароковому «соціумі вистави»20
Кепич В.. Культуро-світоглядні парадигми західноукраїнського романтизму25
Скринник М.. Історіософія української самодостатності Кирило-Методіївського братства30
Мозгова Н.. Дещо про трактування законів логіки професорами Київської духовної академії34
Гончарук Т.. Антропологічні основи української духовно-академічної філософії39
Поперечна Г.. До проблеми співвідношення мови і світогляду у творчості Олександра Потебні43
Адаменко С.. Боротьба абсолютивізму і релятивізму (від Протагора до Е.Маха): історико-філософський аналіз П.П.Кудрявцева46
Снігур С.. Проблема людини в російській метафізиці всеєдності50
Курило В.. Проблема народу в світоглядному баченні Василя Липківського56
Гаєвська С.. Проблема сутнісної реалізації людини в європейській антропології61
Кравець С.. Чотири теорії соціальної еволюції Герберта Спенсера64
Скринник З.. Гроші як інструмент системної колонізації життєвого світу людини69
Буда Т.. Професійна самореалізація молоді і перспективи трансформації комплексних систем професійної адаптації73
Бойко О.. Глобалізація та «криза ідентичності»77
Грушко В.. Помаранчева точка біфуркації Східної Європи81
Олійничук Р.. Дискусійні аспекти становлення і розвитку українського громадянського суспільства84
Шепетюк В.. Україна на шляху до парламентсько-президентської республіки88
Сокол С.. Соціокультурний підхід до проблеми трансформації суспільства94
Омельченко С.. Інтелігенція: статусна та рольова ідентифікація107
Клименюк О.. Атрибутивне та субстанціональне в науковій праці111
Савельєва М.. Про «естетичний поворот» у філософії115
Федотова О.. Синергія як комунікативний міст у вимірі віртуального існування120
Сергеєв М.. Проблема ідентифікації української культури123
Попадинець Г.. Особливості розвитку правової культури княжої України в контексті праукраїнської духовності127
Мельник В.. Кого церква вважає святими та різні види подвижництва132
Наконечна О.. Взаємозв’язок мистецтва і моралі в розвитку людської чуттєвості135
Снігур С.. Економічна мораль: релігійний аспект139
Дзвінчук Д.. Небезпека запозичення сумнівних зарубіжних педагогічних зразків і закон універсальності позитивної еволюції141
Орендарчук Г.. Місце філософії в системі сучасної економічної освіти146
Ревуцький М.. О.Ф.Лосєв про музичну естетику в культурі Стародавньої Греції151
Гайворонюк Н.. Філософські аспекти туризму у сучасних гуманітарних дослідженнях155
Петришин Г.. Культура як соціальний феномен (матеріали до лекції)158
Москалюк М.. Соціологія як наука (матеріали до лекції)166
Морська Н.. Моральні цінності людського життя (матеріали до лекції)170
Кондратюк Л.. Краса і прекрасне в античній естетиці (матеріали до лекції)180