Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2006. — Вип. 59, ч. 2.
Бп14913-59/2
Крушинський В. Ю.. Велика Британія і Конституція Європи3
Бебик В. М.. Національні характери в кольоровому інтер’єрі: глобальний і національний вимір11
Мицик В. В.. Національне законодавство та державна політика Чеської Республіки щодо забезпечення європейських міжнародно-правових стандартів захисту національних меншин18
Піскорська Г. А.. Сучасні форми та засоби терористичної діяльності у світовому інформаційному просторі26
Соловій Г.. Висвітлення у мас-медіа президентських виборів у Польщі38
Белоусова Н. Б.. Нечіткі методи оцінки стану національної безпеки держави43
Флюр О. М.. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики держави у контексті мережевої дипломатії46
Запорожець О. Ю.. Технології «кольорових революцій»60
Кучмій О. П.. Структура та моделі політики міжкультурного співробітництва69
Кондратюк С. В.. Зміна владної коаліції у ФРН: наслідки для німецької зовнішньої політики76
Лакішик Д. М.. США і Європа: проблеми, суперчності, перспективи83
Лойко Л. І.. Етнічна складова українського суспільства як чинник суспільної активності у сфері етнополітики90
Погорська І. І.. Неоконсервативний чинник зовнішньополітичного менеджменту білого дому98
Трач Н. О.. Психологічні аспекти використання кольорів у відеороликах кандидатів на пост президента України під час виборчої кампанії 2004 року113
Панченко Ж. О.. Розвиток геополітичної науки в умовах глобалізації118
Хуан Цинь. Проблемы и перспективы развития программы информатизации Китая121
Соколов М.. Від насильства до толерантності – перспективи трансформації в епоху інформаційного суспільства126
Юй І.. Спогади та «антиспогади» у міжнародних відносинах – аналіз японського відношення до історичних проблем132
Гуцал С.. Шляхи та механізми ефективної реалізації іміджевої політики України та публічна дипломатія139
Калашнюк Є. О.. Принципи та механізми інформаційної політики Європейського Союзу145
Кисарець І. А.. Вплив українських мас-медіа на політичну культуру суспільства149
Коломієць О. В.. Роль громадських засобів масової комунікації у формуванні політичної ідеології держави під час ескалації міжнародного тероризму153
Кощенко А.. Проблеми формування нових відносин між США і Євросоюзом160
Тищенко-Тишковець О. М.. Інвестиційно-іміджева політика України168
Філін С. В.. Зародження, становлення та подальший розвиток інформаційного суспільства170
Швець О. В.. Соціально-політична роль іміджу держави та стареотипи її бачення174
Ялова О. В.. Проблеми позиціонування зовнішнього іміджу України183
Бикова С.. Вплив європейських лобі груп на прийняття рішень ЄС: технології PR188
Дерев’янко Г.. Типологія політичних конфліктів192
Журавель О.. Інформаційна складова європейської інтеграції (безпекові та культурні фактори)198
Шевченко Г.. Корпоративний брендінг та національні інтереси. Міжнародна практика212
Шинкарук К.. Гендерна рівновага та демократія в Україні216
Бальцій Н.. Міжнародна політика в аспекті цивілізаційних викликів: тероризм як елемент співробітництва світової спільноти220
Бороденков А.. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності дипломатичного представництва у країні перебудування224
Карпухін О.. Використання інформаційних систем та технологій в органах державної влади227
Копитова Л.. Система забезпечення національної безпеки держави229
Леонова Т.. Вплив діаспор на прийняття зовнішньополітичних рішень країни (на прикладі Мексики-США)232
Перепелиця О.. Погляд Європейського Союзу на Україну235
Черній О.. Україна напередодні ВСІС, проблеми та перспективи239
Сібуров М.. Євроінтеграція Туреччини244
Щепанківський В.. Інформаційний аналіз можливих сценаріїв розвитку ГУАМ251
Дерев’янко О.. Невизначеність у сфері міжнародних відносин254
Матвєєва О.. Міжнародно-інформаційне співробітництво в рамках ЮНЕП257
Стахєєва Ю.. Проблема всесвітньої павутини: інтернет-залежність260
Манжосова І.. Психотероризм як інструмент маніпулювання масовою свідомістю263
Пєтухова О.. Боротьба ООН з тероризмом268
Сербіна К.. Кібертероризм: виклики новітніх технологій для міжнародної безпеки272
Копійка Д.. Особливості економічного співробітництва України та ЄС281