Ми – українці, ми – українські : матеріали Буков. наук.-практ. конф., Чернівці, 2 листоп. 2007 р. — Чернівці, 2007. — С. 275-278.
А671945
Богатирець Валентина. Роль українського чинника у формуванні канадської мозаїки7
Бурла Міхаела. Новорічна «Маланка» румунів Сторожинецького району Чернівецької області12
Веприк Наталія. Історико-культурна спадщина етнографічних груп Українських Карпат та розвиток туризму20
Воротняк Іван. Ментальність буковинського селянства XVIII-почаку XX ст.24
Гадинко Олександр. Громадський побут буковинців. Сільський танець31
Гужва Олена. Наукові публікації Августи Кохановської – джерело вивчення народного життя та побуту буковинців к. XIX- поч. XX ст.38
Данилюк Архип. Народна архітектура Буковини в Львівському скансені42
Звенигородська Людмила. До питання про народну вишивку румунів та молдован Буковини52
Зеленчук Іван. Проблеми збереження народної архітектури Гуцульщини54
Зеленчук Ярослав. Перспективи розвитку мисливства і рибальства на Гуцульщині в контексті Карпатської конвенції58
Кожолянко Геогрій. Витоки духовної культури українців. Нові джерела та теоретичні узагальнення65
Кожолянко Олександр. Новорічні маланкування на Буковині71
Кожолянко Олена. Обряд «покривання» молодої в буковинській традиційній весільній обрядовості79
Комарова Олена. VI археологічний з’їзд, 1884 р.: археологічні дослідження проф. В.Б.Антоновича85
Мойсей Антоній. Матримоніальна ворожба, приурочена до дня св. Георгія у східнороманського населення Буковини95
Орєхова Олена. Символіка рослинного орнаменту у буковинському писанкарстві100
Пивоваров Сергій. Поширення писемності у слов’яно-руського населення Буковини103
Плетньова Наталія. Художні тканини (гобелен, батік) у творчості сучасних буковинських майстрів (з колекції Чернівецького обласного художнього музею)109
Побережник Інна. Місце алкогольних напоїв у традиційній культурі буковинців за етнографічними матеріалами Г.Купчанка та Д.Дана114
Рибарук Оксана. Визначними місцями Верховинщини119
Фіцак Інна. Сімейні звичаї та обряди українського міського населення Прикарпаття в радянський період131
Хоптяр Юрій. Родовід українця як основа етнолого-генеалогічних досліджень (на матеріалах родини хоптярів)136
Щериля Людмила. Семантика народних тканин у похоронно-поминальній обрядовості українців Буковини (XIX – початок XX ст.)139
Адамович Сергій. Білоруська державність у зовнішньополітичній концепції Союзу визволення України (1914-1918 рр.)143
Баженов Лев. Володимир Антонович – один із фундаторів української наукової історичної регіоналістики (друга половина XIX-початок XX ст.)146
Бондарчук Юлія. Зміни в соціальній структурі народонаселення Тернопільської області у 1939-1946 рр.150
Бондарюк Богдан. Св.Євфимій Великий і становлення християнського чернецтва в Палестині на початку V ст.153
Ботушанський Василь. Буковинське народне віче у Чернівцях 3 листопада 1918 року158
Герегова Світлана. Українська ідея у творчій спадщині буковинських митців за кордоном162
Герегова Світлана. Чернівецький теарт – архітектурний шедевр Буковини168
Готра Олена. Громадська та педагогічна діяльність академіка М.Кащенка172
Дацків Ігор. Дипломатичний фронт Західно-Української Народної Республіки178
Зайцева Зінаїда. Інституційна структура української науки в кінці XIX – на початку XX ст.183
Кучеров Геннадій. Жванецька «Просвіта» на Поділлі: заснування, діяльність, досвід (1918-1921 рр.)195
Макар Юрій. Українці в сучасному світі – розселення, становище, організоване життя200
Марчук Василь. Україна та українці в євроінтеграційних прагненнях і реаліях206
Масан Олександр. До питання про перші документальні загадки про с. Нелипівці Кельменецького району Чернівецької області214
Недошитко Ірина. Діяльність українознавчих центрів Західної Європи та Австралії (1991-2001 рр.)218
Огуй Олександр. Торгівля на Буковині і завіз іноземної монети224
Отрох Наталія. Фаянсові фабрики на Волині (друга половина XVIII-XIX ст.)229
Перепелиця Степан. Про назви «Русь» і «Деревляни»233
Погорєлова Оксана. Омелян Попович в оцінках сучасників239
Подоляка Тамара. Громадсько-наукова діяльність Зенона Кузелі на Буковині (1909-1914 рр.)243
Федорчак Тетяна. Своєрідність ставлення до українських мігрантів у Чехії248
Холодницький Василь. Нотатки з наукового форуму в Занкельмарку253
Шкрібляк Петро. Скасування панщини 1848 року: його наслідки на Гуцульщині та землях Західної України259
Бурдяк Віра. Ставлення українців до проблем національного суверенітету в умовах євроінтеграції265
Веренько Василь. Чи потрібна Україні опозиція?270
Герман Марина. Помаранчева революція як модель демократизації275
Даниленко Надія. Рівень політичної участі буковинців в житті країни279
Карпо Василь. Особливості політичної маргінальності (український зріз)288
Князєв Антон. Специфіка партійної системи Республіки Молдова293
Лесько Ігор. Місце національної ідеології в програмах політичних партій на парламентських виборах 2007 року296
Марчук Наталія. Мас-медіа як важливий чинник впливу на духовне життя української молоді301
Ротар Наталія. Перспективи еволюції протестної моделі політичної участі громадян України306
Семенко Віталій. Альянс За Майбутнє Австрії та Всеукраїнське об’єднання Свобода: спільне та відмінне311
Требик Тетяна. Передумови розгортання українського державотворчого процесу315
Фенюк Дмитро. Особливості формування структури політичної частини Уанету319
Фісанов Володимир. Україна і США: нові орієнтири взаємин у глобалізованому світі (за матеріалами медіа-моніторингу)324
Чорний Богдан. Трансформація принципів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в Україні330
Бабич Надія. Іван Франко про гармонію думки і слова в наукових текстах334
Баженова Стефанія. Українсько-польський романтизм 20-40-х років XIX ст.: витоки, міфи342
Григоренко Ірина. Елементи автокритики у листуванні Панаса Мирного у контексті розвитку української літературної критики кінця XIX – початку XX століття346
Дерда Іван. Шляхи стилістичного та жанрового формування української пісні350
Кузяк Тетяна. Фразеологічне багатство буковинських народних казок355
Любківська Валентина. Український фольклор у творчості народної художниці Марії Гебриної359
Марчук Ганна. До питання визначення комічного в українській модерністській прозі363
Сандуляк Іван. Мірча Стреїну: життєвий і творчий шлях румунського письменника з Великого Кучурова366
Слюсар Олег. Чернівецька багатокультурність: українсько-польські мовні інтерференції (на матеріалі метрикальних книг римо-католицької парафії міста Чернівці 1777-1869 рр.)371