Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. — О., 2006. — Вип. 4.
Бп16369-4
Сидоренко Н.. Духовна енергія творців української національної преси початку XX століття: поціновані, воскреслі й забулі8
Казакова Т.. Системність античної пражурналістики16
Коновець О.. Про початки традицій інформаційних агенств в Україні23
Нечиталюк І.. Публіцистика українських письменників другого плану кінця XIX – початку XX століття32
Вдовиченко Т.. Розвиток друкарства на півдні України: період становлення (XVIII – XIX століття)38
Пархітько О.. Типологічна динаміка одеської періодики 1917 – початку 1920 років43
Кавун О.. Преса українців Східної Словаччини (повоєнний період)50
Кирилова О.. Журналістська діяльність Миколи Лазорського59
Шаргородська А.. Жанрова палітра публіцистики І.Багряного повоєнного періоду64
Шевченко Т.. Концепт свобода в збірці «Нерви ланцюга. 25 есеїв про свободу»73
Коу Сяохуа. Формирование медиа-рынка современных индустриальных городов в период трансформации общества (на примере газетной периодики в Китае и на Украине)83
Насакина С.. Манипуляция сознанием в молодёжных СМИ88
Стеблина Н.. Герой нашого часу. Яким його бачить журналістика?98
Бондаренко В.. Формування понятійного апарату термінології «графічного мистецтва» в галузі рекламних друкованих видань107
Ковалевська Т.. Функціональні домінанти актуальних медіа-текстів: переконування чи вплив110
Манакін В.. Концепт PR як явище сугестивної та міжкультурної комунікації119
Герман І.. Провідні аспекти наукового вивчення мови ЗМІ як лінгвального й соціокультурного феномену124
Гаврилова Я.. Роль лінгвістичних засобів виразності газетних заголовків у сприйнятті тексту повідомлення130
Романюк Н.. Проблеми мовної підготовки журналістів запорізьких засобів масової комунікації137
Орлова Н.. Професійна лексика журналіста як складова мови спеціальності142
Лазаренко С.. Графічні актуалізатори зв’язності в заголовках газетних текстів149
Бондар С.. «Помаранчевий» як ключове слово поточного моменту в сучасному медіапросторі158
Александров А.. Структура образов пришельцев в повести временных лет165
Іванова О.. Горизонт очікуваного досвіду інсценізації сучасної української драматургії175
Сподарец Н.. Понимание художественного текста как герменевтическая проблема (концепция М.Бахтина)188
Сподарець В.. «Гріхопіднесення» Теофіля196
Фокина С.. Мотивный анализ цикла М.Цветаевой «Разлука»203
Чепурна О.. Концепт пам’ять у прозі В.Близнеця212
Гук О.. «Анатомія огиди» (до питання стратегії дезадаптованої поведінки сучасної українки в однойменній новелі О.Луцишиної)220
Шаповаленко Н.. Форми синтезу художньо-образного та публіцистичного начал у драматичній повісті Івана Багряного «Морітурі»225
Поплавська Н.. Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – початку XVII ст.: до проблеми діалогу текстів237