Вісник / Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — N760.
Бп2601-760/9
Фісун О. А.. «Кольорові революції» на пострадянському просторі та шляхи трансформації неопатримоніальних режимів7
Шаповаленко М. В.. Демократичний транзит України після «кольорової революції»: несподівані наслідки14
Поліщук І. О.. Помаранчева революція: демократичний сплеск чи прорив?19
Крисенко О. В.. Пострадянські демократії: міфи про демократичний транзит або межі трансформації29
Довбня О. М.. «Ефект майдану» і проблеми становлення громадянського суспільства в Україні34
Бабічев Є. Р.. Основні підходи до висвітлення проблем «помаранчевої революції» в Україні в сучасних умовах38
Крупкин П. Л.. Про сучасний ризик повернення тоталітарних практик42
Адаменко А. Ю.. Трансформація виборчої системи в Україні48
Ревенко Н. Г.. Виборчі процеси в Україні: вимір «третього сектору»52
Біденко Ю. М.. Ідеологоічна складова в програмах партій – переможців парламентських виборів 2006 року59
Моторнюк Т. М.. Маніпулятивні технології у виборчих кампаніях64
Куц Г. М.. Партійне та ціннісне протистояння в поствиборчій Україні: прогностичний нарис70
Борисенко А. Л.. Теорії формування урядових коаліцій та коаліційна практика України 2006 року75
Панченко Т. В.. Роль політичних партій у реалізації регіональної політики в Україні: досвід новітньої історії82
Коротков Д. С.. Поняття політичної еліти: основні підходи88
Погорілий Д. Є.. Посттоталітарна трансформація політичної еліти: аналіз основних моделей дослідження94
Гриценко З. І.. Харківська регіональна еліта: основні групи впливу на вирішення проблем регіону в умовах поширення демократії101
Застава І. В.. Ліберальна демократія в контексті глобалізації107
Бабаєв В. М.. Оптимізація системи управління муніципальним розвитком України: політичні, економічні, управлінські ризики114
Богданова В. Є.. Становлення та розвиток політичного консультування в Україні як чинник трансформації демократичних інститутів126
Матета О. А.. «Пострадянська демократизація» та її вплив на маргіналізацію українського політичного простору132
Краснокутська Ю. І.. Теорії «кризи легітимності» в контесті суспільно-політичних трансформацій сучасної української держави140
Кокорська О. І.. Дегітимаційні процеси в незалежній Україні145
Осипов А. О.. Роль самоврядних процесів в становленні демократії в пострадянських країнах150
Буяк Б. Б.. Аналіз політичної соціалізації та адаптації молоді в трансформаційному українському суспільстві156
Музиченко Г. В.. Студентське самоврядування в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку164
Слиш О. Ю.. Громадські ініціативи у процесі становлення «професійного» громадянського суспільства170
Кокорський В. Ф.. До методології аналізу соціально-політичних розмежувань в Україні175
Вілков В. Ю.. «Політична нація» як категорія сучасної політичної науки182
Чижов О. В.. Формування політичної нації в Україні: етнос і громадянство189
Стогова О. В.. Співсуспільна демократія: теоретична модель і умови її реалізації (атнонаціональний аспект)195
Куць О. М.. Засади та порядок застосування (використання) мов в Україні201
Меленцова Г. С.. Українська книга як жертва неукраїнської влади207
Гармаш Н. С.. Еволюція медійної системи: стратегія і тактика212
Краснокутська Ю. С.. Роль засобів масової комунікації у реалізації символічної політики219
Волвенко Н. М.. Політичний дискурс ЗМІ як владний ресурс (маніпулятивний аспект)224
Ревенко О. В.. Контексти політичної комунікації в умовах транзитивної демократії (за матеріалами України)228
Власенко Т. Т.. Ідеологічна легітимація мас-медіа політичної влади у виборчому процесі в Україні235
Романюк О. І.. Трансформації посткомуністичних суспільств: методологічні проблеми дослідження240
Козаченко І. О.. Українське село в умовах трансформації247
Назарова Н. С.. Посткомуністичний транзит в умовах глобалізації254
Авксентьєва Т. Г.. Конфлікт ціннісних пріоритетів українського суспільства доби посткомуністичних трансформацій260
Прокопова О. А.. Вступ України до СОТ: геополітичні перспективи та економічні інтереси (гіпотетичний аналіз)266
Геник М. А.. Від міжмор’я до НАТО: еволюція системи міжнародної безпеки у Центрально-Східній Європі у період трансформації273
Шемет О. М.. Вплив глобальних процесів на розвиток терористичної діяльності280
Целуйко М. Є.. Передумови виникнення тероризму в Україні285
Целуйко В. О.. Зародження та розвиток осетинських недержавних збройних формувань, їх трансформація у державні збройні структури290
Рубанов В. В.. Проблеми інституціолізації політичного аналізу у пострадянському суспільстві294
Сич О. М.. Співпраця С.Ленкавського та О.Кульчицького в підготовці «Словника термінів філософічних дисциплін»: політологічний контекст304