Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., м. Київ, 30-31 жовт. 2006 р. — К., 2007. — С. 7-18.
А673293
Кадол Олександр Миколайович. Етнічні німці у світлі воєнної політики Російської імперії та СРСР: постановка проблеми7
Кучерепа Микола Михайлович. Волинь у геополітичних планах СРСР і Німеччини 1939 р.19
Пастушенко Тетяна Вікторівна. Ідеологія нацизму та правовий статус «остарбайтерів» у системі примусової праці нацистської Німеччини35
Радченко Юрій Юрійович. Національна та расова політика націонал-соціалістичної Німеччини щодо українців у 1941-1945 рр. (на прикладі військовополонених і східних робітників)46
Яшан Оксана Олексіївна. Вплив нацистської пропаганди на населення окупованої України58
Орлянський Володимир Семенович. Сіоністські організації у перше десятиріччя існування радянської влади66
Рибченко Людмила Вікторівна. Національно-визвольний рух у Закарпатті наприкінці 1930-х рр. (музейний аспект теми)79
Бокій Нінель Михайлівна. Національний рух Опору у 1941-1945 рр. у Центральноукраїнському регіоні (за матеріалами Кіровоградщини)86
Романько Олег Валентинович. Крымско-татарская эмиграция в годы Второй мировой войны и ее сотрудничество с военно-политическим руководством Третьего рейха97
Лисенко Олександр Євгенович. Конфесійні аспекти міжнаціональних стосунків на території України (1943-1945)110
Вєдєнєєв Дмитро Валерійович. Структури безпеки українських націонал-патріотичних організацій (перша половина 1950-х – початок 1960-х рр.)122
Роговий Владислав Миколайович. Організація допомоги українському студентству в Чехо-Словаччині після Першої світової війни129
Ковба Жанна Миколаївна. Релігійне життя євреїв Східної Галичини в період Другої світової війни134
Поїздник Інна Іванівна. До питання про роль Греко-католицької церкви у процесі формування національної свідомості населення Лемківщини (1939-1946)156
Бондар Олег Леонідович. Українські національні комітети Дистрикту у боротьбі за збереження національної ідентичності (1941-1942)168
Кучерук Олександр Сергійович. Володимир Багазій – голова міської управи м. Києва 1941-1942 рр.180
Давиденко Юрій Миколайович. Соціально-політичне та культурне життя на Чернігівщині в період німецької окупації 1941-1943 рр.195
Михайлюк Марина Володимирівна. Видавництво «Уманський голос» в умовах нацистської окупації199
Стрільчук Людмила Василівна. Еміграція з України в роки Другої світової війни та після її закінчення: політичний, національний та релігійний аспекти211
Винокурова Фаїна Аврамівна. Вирішення «єврейського питання» в охоронній зоні поблизу Ставки Гітлера (огляд архівних джерел)217
Нахманович Віталій Рафаїлович. До питання про склад учасників каральних акцій в окупованому Києві (1941-1943)227
Евстафьева Татьяна Александровна. Трагедия Бабьего Яра (1941-1945)263
Малаков Дмитро Васильович. Ще раз про Бабин Яр на фотознімках279
Давидюк Руслана Петрівна. Ставлення радянської влади до російської та польської громад на Рівненщині у 1939-1941 рр.284
Куницький Михайло Петрович. Національна політика СРСР на західноукраїнських землях напередодні Великої Вітчизняної війни (1939-1941)297
Понєдєльник Лариса Анатоліївна. Політика радянського режиму на західноукраїнських землях у культурній сфері (вересень 1939 – 1941 рр.)305
Надольська Валентина Василівна. Червнева 1940 р. депортація і доля євреїв західних областей України313
Надольський Йосип Емілович. Сталінська депортаційна політика і зміни етнічної структури населення західних областей України322
Крамар Юрій Вікторович. Політика польської адміністрації щодо національних меншин на Волині у міжвоєнний період332
Панасюк Віктор Васильович. Національно-освітня політика волинських воєвод Г.Юзевського та А.Ґавке-Новака (1928-1939)343
Шульга Світлана Анатоліївна. Чеська община Волині в національній політиці польських урядів 1920-1930-х років358
Шайкан Валентина Олексіївна. Ідеологічні рудименти і український національно-визвольний рух369
Подольский Анатолий Ефимович. Проблема коллаборации на Украине в период Холокоста: некоторые аспекты исследования и историографии381