Міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» : [у 6 ч.]. — Суми, 2008. — [Секція 1].
М2487-1
Галиця І. О.. Соціальне партнерство в інтелектуальній сфері як важіль стимулювання інноваційної активності24
Котельнікова Марія Анатоліївна. Аналіз об’єктивної дійсності соціальної політики Уго Чавеса26
Лясота Аліна Євгеніївна. Сучасний етап особливості становлення української політичної нації29
Плакіда Роман Миколайович. Тенденції розвитку молодіжного руху в Україні в умовах сучасної політичної кризи34
Шумейко Анна Игоревна. Этапы экономического прорыва Украины с помощью стратегических приоритетов37
Безпалько Олеся Петрівна. «Національна аристократія» як визначальний фактор творення нації і держави за В.Липинським43
Дідух Ганна Ярославівна. Управління вищим навчальним закладом як чинник формування політичної еліти46
Панченко Юлія Валеріївна. Роль неоконсервативної ідеології в розробці та запровадженні моделі розвитку суспільства48
Степанова Наталя Євгенівна. Електоральна культура сучасної політичної еліти України50
Крюков Олексій Ігорович. Політико-управлінська еліта України як чинник побудови демократичної держави: проблеми становлення та функціонування52
Барматова Світлана Петрівна. Про патерналізм і політичний розвиток України57
Герасимова Оксана Анатоліївна. Роль мовної політики ЗМІ у забезпеченні державного інформаційного суверенітету та безпеки61
Киридон Євгенія Петрівна. Жінка і політика: у пастці гендерних стереотипів63
Князєв Антон. Особливості демократичного транзиту в Республіці Молдова65
Михалина Оксана Александровна. Кросс-культурный анализ систем гражданского образования и воспитания России и США67
Пояркова Тетяна Костянтинівна. Кризовий синдром в Україні68
Ротар Наталія. Методологічні проблеми дослідження протестної моделі політичної участі в перехідних суспільствах70
Фенюк Дмитро Петрович. Політика – Інтернет як сучасна необхідність72
Чорний Богдан. Принципи державного регулювання трансформаційних економічних систем74
Владикін Василь Петрович. Відносини НАТО – Росія в 1991-1995 роках78
Герасіна Л. М.. Глобальні тенденції світового розвитку: політологічний і правовий аспект80
Кіслов Денис Васильович. Інноваційне мислення як складова антитерористичної медіа-інформаційної боротьби82
Кохан Галина Вікторівна. Місце методу оцінювання в політичній науці84
Прокопець Людмила Станіславівна. Трансформації Інституту парламентаризму країн ЦСЄ88
Семенюк Тетяна Юріївна. Вплив виборчої кампанії 2007 року на політичний розвиток українського суспільства90
Цікул Ірина Василівна. Паритетна демократія як модель розвитку для України92
Шаповал Людмила Андріївна. Народне волевиявлення як демократичний принцип політичного розвитку94
Бурдяк Віра Іванівна. Україна в сучасних глобалізаційних процесах97
Зінковська Ганна В’ячеславівна. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування політичної культури99
Корсак К. В.. Три перешкоди на шляху до точних прогнозів розвитку мегасистем101
Пелагеша Наталя Євгеніївна. Українська національна ідентичність: шляхи європеїзації104
Чорний Вадим Вячеславович. Засоби міфологізації громадської думки106
Шилов В. Н.. Итоги современного российского электорального процесса: китаизация или вестернизация?108
Юськів Богдан Миколайович. Амбівалентність глобалізації і демократія110
Гринько А. И.. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування політичної культури: глобализация и локальные политические культуры112
Норець С. О.. Формування культурної політики держави в умовах глобалізації117
Рылкина А. П.. Особенности формирования политической культуры студентов российских вузов119
Чурсіна Наталія Вікторівна. Місце регіонів в сучасних глобалізаційних процесах121
Щербакова Юлія Едуардівна. До проблеми геополітичного визначення України123
Ясірова Юлія Федорівна. Вплив поширення процесу глобалізації на трансформацію ОБСЄ125
Коніщева Н. Й.. Пропозиції щодо удосконалення нормативного регулювання державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання129
Могилевець Олена Юріївна. Роль Бундесрату у процесі прийняття рішень у Німеччині на сучасному етапі132
Фасяк Леся Орестівна. Інвестиції як чинник впливу на розвиток інновацій в державі133
Шеверда Віталіна Анатоліївна. Електронне врядування як специфічна модель державного управління в інформаційному суспільстві135
Шестакова Алла Василівна. Туристичний кластер, як ефективна форма управління територією138
Дем’янчук Олександр. Дилеми політико-адміністративної реформи: очікування публічної політики139
Лендьел Мирослава Олександрівна. Між реформою та імітацією: моделі децентралізаційних проектів у країнах Центральної і Східної Європи142
Охримчук Олена Миколаївна. Цілісність українського національного культурного простору як інноваційне завдання державної політики145
Хоруженко Олександр. Становлення регіонального самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції147
Шевченко Олег Миколайович. Основні напрямки використання міжнародного досвіду в державному управлінні міграційними процесами України149
Артамонов Сергій Олександрович. Особливості демократичного транзиту в Україні152
Ахметова К. К.. Образование как фактор устойчивого развития Казахстана154
Вакулова Татьяна. Влияние цивилизационных и региональных факторов на формирование современной этнополитики156
Зубко Діана Валеріївна. Розвиток відносин Україна-ЄС у межах європейської політики сусідства160
Овчаренко Олег Іванович. Держави Каспійсько-Чорноморського регіону у нафто-газових інтересах України і Польщі. Історичні перспективи163
Кіянка Ірина Богданівна. Конфлікти у перехідних суспільствах в політичному дискурсі країн Центрально-Східної Європи165
Павлюк Оксана Володимирівна. Формування іміджу України на сторінках New York Times в період Помаранчевої революції167
Простова Ольга Ігорівна. Суспільно-політичні зміни в сучасній Україні: аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової політичної думки170
Стогова О. В.. Динаміка змін пострадянських режимів174
Тєлєтов Олександр Сергійович. Політика в умовах створення інноваційних напрямків соціально-економічного розвитку176
Ткачук Марія. Дослідження перехідних процесів: застосування транзитивної методології, підходу розподілу політичної влади та інституційного підходу179
Троханяк О. С.. Боротьба в Галичині за державну самореалізацію суспільства182
Штука Ірина Анатоліївна. Ефективна модель самореалізації на рівні вибору моделі політичної культури185
Гапон А. В.. Євроінтеграційні трансформації українського законодавства186
Грищенко Ніна Володимирівна. Роль звичаїв та інновацій у правових системах трансформаційних суспільств189
Дерев’янко Сергій Миронович. Конституційний референдум у системі стандартів світової демократії191
Дубовіч Іван Андрійович. Еколого-політичне та правове співробітництво України з Європейським Союзом193
Захарчук Андрій Савович. До проблеми становлення правової системи в сучасній Україні196
Комарук Інна Арсентіївна. Формування сучасної правової системи України, її відповідність європейським та світовим стандартам198
Папаяні Світлана Василівна. Питання ефективності дії Кіотського протоколу, як основного документу правової бази з проблеми міжнародного співробітництва в галузі вирішення питань екологічної безпеки201
Саббатовський В.. Державний захист права приватної власності204
Юркова С. О.. Конституційний процес України в умовах євроінтеграції207
Галенко Іван Вікторович. Створення соціальної мережі національної спілки письменників України на базі RSS-технології209