Нова парадигма. — К., 2007. — Вип. 61.
Бп15332-61
Прокопенко І. Ф.. Мутація та мімікрія в сучасній системі освіти в Україні3
Лєнь Т. В.. Гендерне виховання як механізм первинної соціалізації8
Заблоцька К. В.. Образність у медичному мисленні: евристична генералізація16
Яцук Н. Є.. Туризм – «новий?» чи «старий?» феномен: досвід теоретичного вивчення25
Сухоніс Н. С.. Ситуація постмодерну та сучасне її сприйняття31
Войтов В. В.. Право як міра справедливості41
Мірошников О. А.. Тоталітаризм: суспільство і контроль над ним (традиція і новація)54
Бушанський В. В.. Помаранчева міфологія63
Ващенко К. О.. Методологічні засади дослідження політичного аналізу і прогнозу73
Іщенко О. М.. Науково-методичний аспект проблем регулювання влади і владних відносин в Україні85
Федорчук О. О.. Місце і роль курсу політології в системі вищої освіти України95
Легеза Я. О.. Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні101
Постол А. А.. Ліберальна політико-партійна ідеологія в умовах сучасної української дійсності122
Розумний М. М.. «Добра воля» – соціальний експеримент у сфері ідентичності133
Давиденко В. В.. Соціальний діалог в структурі політики соціальних пріоритетів141
Радченко Л. М.. Процес реалізації політичних інтересів154
Семченко О. А.. Чутки як політичний інструмент162
Головчук О. В.. Використання передач регіонального телебачення у виборчих технологіях і політичній боротьбі170
Вакулич В. М.. Глобалізм плюс американізація всієї планети179
Бех В. П.. Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки і освіти у дискурсі формування суспільства знань188
Пиголенко І. В.. Сучасні Інтернет-технології в житті студентської молоді193
Чигрин В. О.. Державна політика стосовно сільської молоді: плани та реальність205
Камінська Л. Ф.. Теорія соціальних рухів218