Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. — Д., 2007. — N6 (56).
Бп14957-6(56)
Кондратюк Ю. С.. Історіографія досліджень церковнопарафіяльного діловодства II половини XIX – початку XXI століть3
Савченко О. І.. Маловідома сторінка з історії російської закордонної преси початку XX ст.7
Кривошеєва Л. М.. Релігійне життя військовополонених українців часів Першої світової війни9
Бабічева О. С.. Історіографія дослідження анархістського руху в Україні в добу національно-демократичної революції 1917-1921 рр.12
Поліщук О. В.. Боротьба з контрабандою в Криму у 1921-1925 рр.: проблеми та здобутки17
Саричев Володимир Іванович. Соціально-демократична характеристика криміналітету Катеринославщини 1921-1928 рр.20
Борисов Владислав Леонідович. Педагогічна інтелігенція та заклади освіти Дніпропетровського регіону в умовах формування тоталітарної системи (друга половина 1920-х – початок 1930-х рр.)25
Коваленко Леся Вікторівна. Міжнародне врегулювання польсько-німецьких кордонів в процесі об’єднання Німеччини (1989-1990 рр.)28
Житарюк І. В.. Проблеми істини в математиці: історико-філософські аспекти33
Громов В. Е.. Духовное измерение искусства нового времени38
Халапсис Алексей Владиславович. Метафизика перед выбором43
Климова Александра Валериановна. Традиции в преемственности мировоззренческих идей47
Палагута Вадим Иванович. Проблема поиска оптимальной стратегии исследования социально-пространственных представлений52
Романюк Вікторія Сергіївна. Архетипічні основи перформансу57
Александрова Олена Станіславівна. Фактори оптимізації процесу формування середнього класу в перехідному суспільстві61
Вязова Рита Василівна. Толерантність як чинник комунікативних відносин у сучасному поліетнічному суспільстві65
П’ятун Віталіна Віталіївна. Проблема єдності душі і тіла в контексті філософії Г. В. Лейбніця70
Кузьменко Вячеслав Витальевич. Взаимосвязь теологических воззрений Г. В. Лейбница с системой абстрактных математических предметов74
Комисаренко Андрей Николаевич. Музыкальная футурология Фрэнсиса Бэкона79
Мамай Наталья Николаевна. Человек и мир в пьесе Л. Андреева «Екатерина Ивановна»84
Храмцов Валерий Леонидович. Основные факторы и механизмы социальной деструкции в условиях системной трансформации86
Комарова Олена Олексіївна. Соціальні трансферти: спроба з’ясування їх гуманістичного змісту в контексті соціології економіки91
Агарков Олег Анатолійович. Показники та інтидатори аналізу інтелектуального капіталу державного управління95
Балыкина Светлана Алексеевна. Опросные социологические технологии и их использование в политических кампаниях в современной Украине100
Клюй Анатолій Іванович. Проблема державної самостійності в українській політичній думці XIX – початку XX ст.103
Копил О. С.. Політична конкуренція єврейських політичних партій в Україні в 1920-х рр.: ідеологічний аспект105
Бондар Світлана Станіславівна. Політична опозиція: інтерпретація поняття та місця в політичному процесі110
Семченко Олександр Анатолійович. Місце та функції масової комунікації за демократичного режиму114
Страшкін Михайло Павлович. Теоретико-методологічні засади побудови концепції міжсекторного партнерства118
Шеретюк Оксана Миколаївна. Євроінтеграційні проблеми та очікування України у контексті «помаранчевої революції»120
Барановський Фелікс Володимирович. Досвід розвитку політичних систем ФРН та Франції: уроки для України123
Наумов А. С.. Культурно-освітні перетворення в Росії під час першого президентства Володимира Путіна128
Яковлєва Юлія Олександрівна. Маркетингові дослідження політичного ринку в країнах Центральної та Східної Європи131
Глоба Оксана Євгенівна. Аналітичні центри як агенти публічної політики: проблеми становлення на пострадянському просторі133