Вісник / Дніпропетровський ун-т. — Д., 2007. — Вип. 13, N7. — Серія: Педагогіка і психологія.
Бп15008-13/7
Аршава І. Ф.. Спосіб прогнозування емоційної стійкості людини при комп’ютерному моделюванні стресу неуспіху3
Батраченко І. Г.. Основні лінії онтогенетичного розвитку антиципації людини8
Бриль М. М.. Активізація креативності як особистісної якості, що базується на потенційних можливостях людини14
Волков Д. С.. Влияние функциональной асимметрии мозга на показатели моторной реакции у представителей различных типов темперамента20
Гаврилюк Т. О.. Влияние направленности локуса контроля и удовлетворённости тренером своей профессиональной деятельностью на характер взаимоотношений в системе «Тренер-спортсмен»26
Гладушина Р. М.. Співвідношення задачі та результату мовленнєвої діяльності30
Глушко О. І.. Роль спілкування у розвитку суб’єктної активності особистості38
Данцева О. М.. Соціально-психологічні особливості антиципації Помаранчевої революції крізь призму контент-аналізу44
Знанецька О. М.. Експериментальне дослідження взаємозв’язку характеристик Я-концепції особистості та її психологічного благополуччя: результати та їх опис51
Капшукова О. Г.. Вплив подружніх конфліктів на виникнення та розвиток психосоматичних захворювань у партнерів57
Летучий І. А.. Корекція функціональних станів операторів в умовах металургійного виробництва63
Лозова О. М.. Метод семантичної реконструкції в дослідженнях ментальності та перцепції69
Складановська М. Г.. Поліфункціональна модель оптимізації процесу адаптації студента до вищого навчального закладу74
Сундукова О. О.. Специфіка сприймання внутрішньосімейних відносин хворими на невротичний розлад особистості81
Тарасова О. В.. Теоретичні засади розвитку професійного мислення учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі розв’язання задачі91
Трофімов А. Ю.. Трансформація структури компанії як один із методів вдосконалення управління96
Черненко М. І.. Актуальні питання психологічної профорієнтації дітей-інвалідів та інвалідів працездатного віку104
Шевяков О. В.. Саморегуляція функціональних станів операторів-металургів в умовах діяльності109
Алексеенко С. Д.. Соотношение итогового и текущего контроля как основных составляющих учебного процесса117
Васильєв В. В.. Теоретичні підходи до визначення поняття професійного потенціалу особистості120
Даценко І. М.. Формування ієрархії сімейних цінностей – основа підготовки молоді до сімейного життя в Польщі134
Дерев’яна Л. Й.. Основні тенденції формування фахової освіти в Галичині у контексті соціокультурних умов 1919-1939 рр.139
Олексюк Н. С.. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, в яких проживають важковиховувані підлітки149
Ординович Т. С.. Особливості дитячої обдарованості як об’єкт педагогічного дослідження154