Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. — Чернівці, 2008. — Т. 17-18.
Бп15572-17-18
Білошицький Сергій. Інфраструктура оборони та національної безпеки як потужний фактор трансформації сучасних ліберальних демократій10
Бурдяк Віра. Зародження нових партійних систем у країнах Центрально-Східної Європи15
Богатирець Валентина. Канадський досвід подолання етнічних розбіжностей (прояви квебекського регіоналізму)20
Гарат Роман. Основні напрями діяльності Республіки Білорусь у Співдружності незалежних держав25
Карпо Василь. Вплив маргінальних ідей на становлення геополітичної думки в Україні (історико-політологічний аналіз)30
Кубракова Олена. Три моделі сучасного ліберального руху33
Лупул Тарас. Етнокультурна спільнота як фактор розвитку політики багатокультурності в Канаді (за споминами Манолія Лупула)37
Лучак Микола. Колегія виборників як основний інструмент президентських виборів у США43
Пронченко Олександр. Вплив Інтернет-ЗМІ на політичну систему держави: світовий досвід та українські реалії48
Осадца Іван. Зміни в партійній системі Республіки Болгарія після виборів до місцевих органів влади восени 2007 р.54
Остапець Юрій. Участь осередків політичних партій у місцевих виборах 2006 року в Закарпатській області60
Ротар Наталія. Моделювання політичного протесту громадян України: витоки специфіки65
Федуняк Сергій. Чинники та механізми безпеки України: минуле, сучасне та майбутнє74
Дем’янюк Олександр. Волинська губернія в період протистояння УНР більшовицькій агресії79
Зайцева Зінаїда. Категоріальне забезпечення дослідження інституціалізації української науки рубежу XIX-XX ст.84
Роговий Владислав. Невтомний опікун українського студентства (до 125-річчя від дня народження Зенона Кузелі)90
Яневський Данило. Грунт для катастрофи95
Воробчук Оксана. Політична дискусія навколо польської справи в роки Першої світової війни: позиція політичних партій та її віддзеркалення у громадській думці104
Дрозд Роман. Українське суспільно-культурне товариство у Польщі в 1956-1990 рр.: зарис проблематики115
Кунець Ігор. Політико-правові передумови і характер переселення українців з Польщі до УРСР (1944-1946 рр.)122
Макух-Федоркова Іванна. Особливості розвитку системи соціального забезпечення в Канаді (30-ті рр. XX ст.)127
Моджеєвські Аркадіуш. Про європейську сутність України у вченні Папи Римського Івана Павла II132
Моцок Віталій. Нова «хвиля демократизації» у Східній Європі і регіональне співробітництво: чому демократії об’єднуються?137
Хоменко Григорій. Інтеграційна стратегія Бразилії в рамках американської зони вільної торгівлі149
Юрчук Оксана. Проблема української державності та польський консерватизм (1918-1939)156
Макар Юрій. Про долю українських мігрантів наприкінці Другої світової війни163
Макар Віталій. Українці Канади та українське питання напередодні Другої світової війни171
Балицька Юлія. Участь Конґресу українців Канади у вирішенні питання стосовно інтернованих осіб українського походження в роки Першої світової війни180
Березовська-Чміль Олена. Деякі чинники формування та реалізації ефективної соціальної політики185
Бойко Юлія. Проблема трансформації НАТО в трансатлантичних відносинах190
Вівчар Інна. Ідеологія «слов’янського трикутника» та процеси регіональної інтеграції на пострадянському просторі195
Гев’юк Андрій. Діяльність міжнародних католицьких чернечих орденів в Україні199
Гук Богдан. Організаційна структура українського підпілля 1944-1947 рр. у Польщі: надрайон «Бескид» ОУН Закерзонського краю203
Запаранюк Віталій. Основні політичні партії Квебеку на початку XXI століття207
Кіршенблат Софія. «Помаранчева революція» в Україні як спосіб трансформації масової свідомості213
Лаврук Тарас. Процеси демократизації в контексті підвищення ефективності нових міжнародно-правових інститутів219
Мислюк Юлія. Особливості функціонування опозиції в умовах трансформації політичної системи України224
Новоскольцева Людмила. Політичний режим як форма взаємодії держави і громадянського суспільства228
Патарак Іван. Чин отців василіан, як фактор адаптації української етнічної групи в Канаді234
Пивоваров Андрій. Відносини стратегічного партнерства між Україною та Російською Федерацією238
Степанова Анна. Геополітичний простір Чорноморського регіону243
Цікул Ірина. Інституційні механізми формування гендерної рівноваги в системі владних відносин249
Федух Ірина. Політичні трансформації в Україні та Росії у дзеркалі громадської думки: порівняльні аспекти254
Ярошко Олеся. Зовнішня політика України як предмет аналізу в англомовних публікаціях260