Ґілея : Науковий вісник : зб. наук. пр. — К., 2009. — Вип. 26.
Бп16470-26
Пількевич А. Л.. Розвиток ветеранського землеволодіння в I ст. до н. е.5
Черкасов С. С.. Генезис реформаційного руху в Польсько-Литовській державі XVI ст.13
Носик М. О.. Початковий етап формування органів партійно-державного контролю Радянської України (1919 – початок 1920 рр.)21
Приймак О. М.. Соціально-демографічна ситуація в південноукраїнському селі наприкінці XIX – початку XX ст.35
Нікітін Ю. О.. Структура витрат органів міського самоврядування в 1870-1900 рр. (на прикладі Чернігівської губернії)45
Гонтар Н. І.. Громадська діяльність Панаса Саксаганського55
Оніпко Т. В.. Сільська торгівля споживчої кооперації України в 1923 р.: досвід подолання економічної кризи61
Лаврут О. О.. Громадська діяльність студентства УСРР в 20-ті роки XX ст.71
Фролов М. О.. Керівництво Радянської України у процесі утворення СРСР (1922-1923 рр.)81
Голощапова Є. О.. Соціальний склад громад євангельських християн-баптистів на Півдні України в 20-30-ті рр. XX ст.95
Барвінська П. І.. Відношення нацистської Німеччини до східноєвропейських історичних студій у 1933-1935 рр.108
Божкова Г. Л.. Еволюція політики країн-членів Організації Африканської Єдності щодо Ізраїлю в період 1963-1973 рр.116
Василенко В. О.. Збереження нематеріальної культурної спадщини як один з важливих напрямків діяльності країн СНД в ЮНЕСКО126
Ковальова А. Д.. Феномен корупції у сучасній Ірландії133
Ткаченко В. В.. Фактор лідерства у становленні й розвитку українських наукових шкіл (1921-1939 рр.)140
Шийко А. А.. Участь Д. І. Багалія у розбудові архівної справи в УСРР (1920-і рр.)149
Березовський О. М.. Українські політичні партії Російської імперії початку XX ст. у дореволюційній публіцистичній літературі157
Козловський С. О.. Войцех Кетшинський (1838-1918): біоісторіографічний нарис167
Самчук З. Ф.. Людина та довкілля: від усвідомлення взаємозалежності до гармонійного modus vivendi175
Метілка Д. В.. Методологічні засади семіотичного аналізу дискурсу насилля187
Осипов А. О.. Синестезія рівнів антропо-буття в процесі символічної дії духовних практик шаманізму193
Ураков Д. В.. Атрибути сучасного менеджменту: соціально-філософський аналіз202
Павлова Т. С.. Поняття абстрактного права у філософії об’єктивного духу Г. В. Ф. Гегеля208
Галюк С. П.. Дискурс соціального несвідомого у концепції мови Ж. Лакана215
Полянська В. І.. Психологічні витоки естетики російського формалізму223
Барта В. В.. Проблема свободи у філософії Л. Шестова231
Фощан Я. І.. Історія православ’я в науковому доробку Георгія Кониського: синтез теорії і церковної практики238
Халамендик В. Б.. Більше краси, ніж туги: романтизм у житті і творчості Лесі Українки246
Сухарева К. В.. «Нові кочівники»: туризм як спосіб подолання людиною обмеженості повсякденності255
Тимощук О. В.. Паростки європейського протестантизму у Великому князівстві Литовському (XIV – поч. XVI ст.)261
Сергеєв М. В.. Філософське осмислення боротьби ісихастів та іосифлян в російській історії270
Андрієнко О. В.. Демократія у сучасних східних суспільствах: світоглядний аспект278
Герасимова Е. М.. Філософські запити про межу розвитку нової економіки283
Гнилицька Н. О.. Специфіка соціально-філософського аналізу праці як соціокультурного явища292
Голота Б. М.. Діалектика випадкового та необхідного в історико-культурному процесі299
Застольська В. В.. Масова культура як спосіб конструювання ілюзорної реальності (на матеріалах зарубіжних і вітчизняних досліджень)305
Зінченко Н. О.. Після Маркса: суспільство та споживання за версією Жана Бодріяра318
Радіонова Г. В.. Феномен гри як маркер постмодерну325
Салогубова О. Є.. Мова як складова соціальних цінностей334
Шавкун І. Г.. Ефективна команда як інструмент етичного менеджменту341
Овчар І. В.. Модель української демократії як механізм забезпечення трансформаційних процесів у незалежній державі354
Круглик С. Б.. Роль неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства в сучасній Україні362
Кулик В. М.. «Порядок денний» новинного дискурсу українських мас-медіа369
Качурець Ч. І.. Співробітництво України з країнами Азії, Африки та Америки у сфері забезпечення прав мігрантів379
Шевченко А. Р.. «Балканський синдром» та його можливі наслідки в сучасній українській дійсності386
Артикова Г. Х.. Імідж народу: проблема концептуалізації392
Медведчук М. М.. Інтернет-ЗМІ: основні функції та особливості400
Макарук І. В.. Теорія зіткнення цивілізацій у контексті прагматизації системи міжнародних відносин406
Володіна М. О.. Мемуари Біла Клінтона «Моє життя» як джерело з вивчення проблеми співпраці США і Великобританії в реформуванні НАТО в 90-і роки XX ст.413
Карпенко Н. В.. Маніпулювання масовою свідомістю у сучасному суспільстві: український вимір421