Наукові записки / Інститут політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — Вип. 44.
Бп15344-44
Оніщенко Ірина. Політичний інструментарій нової епохи6
Горло Наталія. Міждисциплінарне дослідження іредентизму: теоретичний аспект13
Беззуб’як Мирослав. Соціальна уніфікація і регіональне розмаїття22
Пантелейчук Ірина. Сучасні підходи до побудови структурної моделі іміджу регіону29
Кононенко Сергій. Політичний простір і політичний контроль38
Панченко Тетяна. Політична реґіоналістика в системі реґіональних і політичних дисциплін: огляд концептуальних підходів47
Білошицький Сергій. Національний суверенітет в умовах глобальних викликів: характер трансформації та перспективи демократизації57
Лісничук Олесь. «Територіальна цілісність» у дискурсі національних інтересів України65
Мойсієнко Василь. Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади72
Прилуцька Ольга. Концептуальні засади розв’язання регіональних проблем у контексті наукових пошуків І. Ф. Кураса та становлення етнополітологічної науки в Україні83
Щербенко Едуард. «Помаранчева революція»: гідність у здобутті інститутів91
Перегуда Євген. Актуальні проблеми структуризації регіонального політикуму101
Токовенко Олександр. Дослідження регіональних політичних еліт: у пошуках теоретичного обґрунтування108
Бевз Тетяна. Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства116
Меркотан Катерина. Регіональний вимір української багатопартійності у європейському контексті126
Квітка Ксенія. Політичні консультанти – політичні актори?135
Соколов В’ячеслав. Місцеві держави адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень144
Ворона Петро. Дуалізм політичних уподобань виборців Полтавщини на виборах 2002-2006 рр.151
Митко Антоніна. Вектори формування іміджу представників політичної влади Волині (на основі аналізу повідомлень у місцевих ЗМІ)160
Гордієнко Михайло. Проблеми ідентифікації регіону як суб’єкта політичної діяльності169
Кривицька Олена. Регіональні ідентичності: виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій178
Макаренко Наталія. Особливості формування і вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні190
Редькіна Ганна. Українська національна ідентичність: потенціал психологічної консолідації населення України201
Тітовський М.. Регіональна політична ідентичність208
Барановський Фелікс. Реґіональний вимір політичної культури213
Розумюк Володимир. Регіональний розкол України: реальність міфу221
Гапоненко Віра. Підстави регіонального поділу в Україні229
Ротар Наталія. Представництво регіональних інтересів в Україні: проблеми та перспективи237
Тарасенко Олександр. Механізми любіювання регіональних інтересів245
Жданов Ігор. Регіональні прояви активності політичної свідомості на Сході і Заході України253
Медвідь Федір. Національні економічні інтереси України, їх пріоритети, загрози і небезпеки в системі регіонального розвитку держави262
Зоткин Андрей. Механизмы решения региональных конфликтов в Европейском Союзе: опыт для Украины269
Молочко Павло. Питання Кримського регіону у зовнішньополітичних стратегіях політичних партій Росії280
Давидова Вікторія. Чорноморський регіон: проблеми та перспективи регіональної інтеграції288
Бурдяк Віра. Регіональна етнополітика в Україні: ризики та виклики соціальній стабільності297
Панібудьласка Володимир. Етнополітичний сепаратизм – поняття, зміст, форми і природа306
Басараб Михайло. Причини етнічного сепаратизму: актуальність для України313
Сенюшкіна Тетяна. Етноконфліктний потенціал Криму і проблеми безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні322
Вакулова Тетяна. Цивілізаційний вимір регіонів України332
Ковач Леся. Етнорегіональні процеси в Україні: динаміка змін у мовному середовищі та освіті341
Вербовський Вадим. Лемки на Луганській землі: історико-етнологічний аналіз351
Ломака Іванна. Регіональні особливості релігійних організацій в Україні354
Ханстантинов Віталій. Забезпечення міжконфесійної толерантності як важливий напрям регіональної політики363
Кирюшко Микола. Партія «Хізб ат-Тахрір» – нове регіональне релігійно-політичне явище в Україні371
Дем’яненко Борис. Українська медіакратія: регіональні штрихи до портрета четвертої влади380
Савойська Світлана. Проросійська преса в Україні (на матеріалах засобів масової інформації російського націоналістичного руху)397
Артыкова Гульзара. Медийное поле Крыма в участии формирования имиджа крымскотатарского народа406
Яремчук В’ячеслав. Ураїнський суспільно-політичний рух на зламі XIX-XX ст. і проблема політичного регіоналізму415
Монолатій Іван. Політична мобілізація етнічної більшості західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.: еволюція стратегій інтеракціонізму груп424
Лазарєва Валентина. Регіональні особливості українських земель у творчості Пантелеймона Куліша та їх значення для сьогодення433
Гутор Михайло. Християнські демократи Тернопільщини у виборах до Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування у 1994 році – регіональний фактор нового політичного процесу437