Науковий вісник / Одеський держ. екон. ун-т. — О., 2011. — N 19 (144).
Бп16218-19(144)
Пашков В. О.. Політика партнерства влади, бізнесу та ВНЗ як дієвий інструмент освітньої політики3
Червінько І. П.. Опозиційний досвід лейбористської партії Великої Британії на сучасному етапі13
Гаврилюк Д. Ю.. Теоретичний вимір абсентеїзму як форми електоральної поведінки суспільства24
Волгов М. О.. Владна еліта інформаційного суспільства в контексті теорій Е. Тоффлера, Д. Белла, М. Кастельса33
Ляхович В. С.. Політичний режим в Білорусі: особливості становлення та тенденції розвитку42
Байдич К. В.. Значення теорії другого модерну для дослідження політичних ризиків57
Польовий М. А.. Теоретичні аспекти застосування моделей в політичній науці69
Чебан А. Я.. Проблема ядерного ноля в международных отношениях78
Дмитрашко А. И.. Южный Кавказ в европейской политике соседства: проблемы и перспективы89
Мовчан У. І.. До проблеми формування консоціональної демократії: історичний огляд96
Хімяк А. В.. Німеччина в системі європейської безпеки в постбіполярний період107
Зелинская С. В.. Самобытность развития либеральной мысли в России на рубеже XIX-XX вв.117
Пашковський П. І.. Інтеграційна політика Росії на пострадянському просторі: параметри і методологія127
Шевчук И. Н.. Миф об африканской кибер-революции139
Лікарчук Н. В.. Концепт «просування» як елемент політичного маркетинг-мікс148
Слабчук Т. А.. Жіноче політичне лідерство в контексті соціально-політичного реформування українського суспільства159
Кирик В. Л.. Міжнародне екологічне співробітництво: досягнення та проблеми166
Карпчук Н. П.. Генеза комунікаційної політики ЄС177
Давидченко А. В.. «Помаранчева революція»: молодь як фактор політичного процесу186