Політологічні та соціологічні студії : зб. наук. пр. — Чернівці, 2011. — Т. 10.
Бп15493-10
Алєксєєнко Ігор. Виборча система та форма правління: аспекти перетину11
Юрійчук Євгенія. Особливості електоральної легітимації політичної влади в контексті концепції процедурної легітимації Н. Лумана21
Круглашова Вероніка. Міжнародні стандарти та правові основи здійснення міжнародного спостереження за виборами32
Гапоненко Віра. Роль інституту виборів у становленні демократії в Україні41
Олійник Євгенія. Дослідження виборчого процесу в політичній науці України: тенденції розвитку50
Зеленько Галина. Яка виборча система потрібна Україні?61
Гев’юк Уляна. Демократичність політико-правових принципів проведення парламентських виборів в Україні73
Ключкович Анатолій. Особливості структурування східнонімецького партійно-політичного простору в контексті розвитку партійної системи об’єднаної Німеччини86
Панчак-Бялоблоцка Надія. Парламентська мінливість і стабільність партійних систем у Центральній Європі: досвід Вишеградської четвірки98
Боднараш Георгій. Електоральна волатильність країн Центральної та Східної Європи: порівняльний аналіз120
Бурдяк Віра. Виборча система і рівень партійної фрагментації в Болгарії у період трансформаційних змін135
Ротар Наталія. Моделювання політичного майбутнього в дискурсі кандидатів на посаду Президента України175
Цікул Ірина. Гендерний аналіз формування та діяльності інститутів представницької влади в Україні195
Круглашов Андрій. PR у структурі політичного маніпулювання208
Польовий Микола. Нейромережева модель виборчого процесу218
Боднар Анастасія. Адвергеймінг як нова політична технологія в українському виборчому процесі229
Лісовська Мирослава. Особливості символіки провідних політичних партій України238
Лендьел Мирослава. Вибори як механізм циркуляції локальних еліт та лідерів у постсоціалістичних країнах Європи248
Ровдо Володимир. Виборче законодавство і політичний процес у сучасній Білорусі264
Карпухина Ирина. Политико-правовые аспекты совершенствования электорального процесса в Республике Беларусь275
Кононенко Наталія. Виборчий процес і формування нових суб’єктів політичного процесу в Російській Федерації (90-ті рр. XX ст. – 10-ті рр. XXI ст.)287
Молочко Павло. Особливості структурування партійного простору Росії після парламентських виборів 2007 р.301
Остапець Юрій. Президентські вибори 2010 року в Закарпатській області: аналіз результатів та поствиборче розташування політичних сил316
Бучин Микола. Президентські вибори 2010 року в Україні: особливості та рівень дотримання демократичних принципів виборів345
Павлюк Оксана. Концептуальне осмислення коаліційної політики в контексті поствиборчих процесів 2006-2010 рр. в Україні355
Гольцман Кирило. Роль зовнішніх сил у «помаранчевій революції» 2004 року через призму концепції транснаціональної гегемонії364
Нечаєва-Юрійчук Наталія. Вибори 2004 року та їх вплив на розвиток сучасної партійно-політичної системи України373
Денисик Ольга. Проблеми формування та структурування органів регіонального самоврядування в Україні387
Прокопець Людмила. Досвід проведення перших виборів до Європейського парламенту в Болгарії397
Жуковська Аліса. Правові основи участі інститутів громадянського суспільства у виборчому процесі Болгарії409
Федорчак Тетяна. Участь чеських «лівих» у парламентських виборах422