Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни : (Зб. матеріалів загальноукр. наук. конф. 24-25 жовт. 2000 р.). — Кривий Ріг, 2000. — С. 187-189.
А612386
Удовенко Г. Й.. Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни 1939-1945 рр.7
Кучер В. І.. Пакти Ріббентропа-Молотова та українське питання: проблема соборності українських земель21
Марущенко О. В.. Проблема соборності українських земель напередодні та на початку Другої світової війни: історіографічні роздуми34
Ленська В. В.. Роль Сталіна в процесі приєднання та об°єднання українських земель55
Чернега П. М.. Профспілки України в роки Другої світової війни: новий погляд на проблему59
Стецкевич В. В.. Проблема соборності українських земель та національно-визвольних змагань 30-40-х років (окремі аспекти істріографії радянських часів)68
Кормич Л. І.. З історії української культури в роки Другої світової війни73
Дацків І. Б.. Культурна спадщина України та Друга світова війна93
Павко А. І.. Партійно-політичні змагання в австрійській та російській Україні напередодні визвольних змагань 1917-1920 рр.: спільність і відмінність95
Соловей О. Г.. Волинь. Інтеграція іммігрантів з Наддніпрянської України в суспільне життя міжвоєнної Польщі та її боротьба за відродження Української держави97
Стецкевич Л. М.. Соціально-психологічні складові адаптації західноукраїнського населення до нових умов житті у 30-40-і роки108
Мазило І. В.. Історія Карпатської України як прояв розбудови національної державності на сторінках підручників (листопад 1938 – березень 1939 рр)110
Максим’юк Т.. Одеське українське видання 1943 року113
Рудіченко Н. В.. Польсько-радянський збройний конфлікт на західно-українських землях 1939 року: військово-політичний аспект проблеми116
Горбенко Л. Л.. Приєднання західноукраїнських земель в контексті Другої світової війни – найважливіша історична подія соборності України119
Кожухар В. І.. Україна в геополітичних концепціях Угорщини в період Другої світової війни121
Дударєв В. Ю.. Возз°єднання українських земель у ході Другої світової війни – важливий чинник розвитку української національної культури123
Філевич Л. Г.. Економічні засади реформування освіти на західноукраїнських землях в 1939-1945 рр.125
Шайкан В. О.. Деякі недоліки партизанського руху129
Кожухар О. І.. Україна в політиці Чехословаччини в міжвоєнний період131
Потильчак О.. Становище німецьких військовополонених в СРСР у роки радянсько-німецької війни: документи третього рейху свідчать134
Гусейнов Г.. Історія створення та діяльності агрошкол на Криворіжжі в окупаційну добу (1941-1943)143
Кумпан М. М.. Невідповідність номінації і функції термінів в державотворчих документах (угода «Про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР» від 9 вересня 1944 рокуі операція «Вісла»156
Чорноплід Л. В.. Історія розробки концепції української соборності та її відображення в сучасній науковій роботі158
Бранько Я. А.. Розкриємо таємниці будівництва ставок Гітлера, Герінга і Гіммлера в Україні160
Парнак С. М.. Родинні спомини, як джерело вивчення політики переселення українського народу 1944-1946 рр.161
Стрюк М. І.. Навчально-виховні можливості вивчення проблем соборності в курсі історії України164
Байрак Л. П.. Виховання патріотів незалежної України в сучасних умовах на історичних фактах боротьби за соборну Україну (1939-1945 рр.)167
Сажко К. Н.. Рідна мова як фактор об°єднання українських земель в соборній державі170
Задорожна Л. В.. Завершення збирання українських земель (1939-1945 рр.) в курсі «Історія України»172
Дударєва Т. Ф.. Роль курсу «Українська та зарубіжна культура» в учбових закладах України в умовах розбудови української незалежної держави178
Пухкало Н. М.. Об°єднання українських земель в єдину державу – запорука формування суспільно-територіального комплексу незалежної України180
Дьомін С. С.. Становлення і розвиток національного руху в західноукраїнських землях (1920-1942 рр.)184
Пухкало О. О.. Дитячий антифашистський рух як складова частина боротьби за незалежну Україну187
Федоров В.. Роль юнацької організації «Пласт» у вихованні патріотів незалежної України за часів Другої світової війни189