Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали V Міжнар. наук. конф. — Одеса, 2015. — С. 258-264.
А756060
Бажан О. Г.. Репресивні кампанії органів державної безпеки СРСР в Одеській області напередодні ”Великого терору”: статистичний розріз та характеристика19
Баранова М. А.. Структура багатокомпонентних термінів у морській термінології25
Бачинська О. А.. Катирлезька Задунайська Січ: поява, статус, організація козацької служби30
Бонь О. І.. Юрій Яновський і Одеська кінофабрика34
Вінцковський Т. С.. Німецькі колонії Таврійської губернії в період революції 1917 року (за матеріалами газети ”Южные ведомости”)39
Вовчук Л. А.. Роль іноземних консулів у розвитку науковоі діяльності Півдня України (кін. XIX–поч. XX ст.)54
Гаврилів І. О.. Питання державності України у візіях ОУН наприкінці Другої світової війни58
Гербеєва І. М.. Діяльність рабина Швабахера в Одесі64
Гогуленко О. П.. Оніми як універсальні категорії художнього тексту малої прози Панаса Мирного67
Гончарук Т. Г.. Одеське порто-франко 1819-1859 рр. у працях О. П. Оглоблина70
Гусєва С. О.. Головні напрямки єврорегіонального співробітництва Одеського регіону74
Даниленко О. С.. Міжкультурний аспект у викладанні англійської мови для майбутніх економістів79
Дели А. П.. Введение новых учебных программ попечителем Одесского учебного округа Д. М. Княжевичем на рубеже 30-40-х годов XIX в.83
Дзинглюк О. С.. Практика використання інтенсивного методу при вивченні української мови студентами-іноземцями88
Діанова Н. М.. Діяльність духовенства Одеського Спасо-Преображенського собору в другій половині XIX ст. (на основі джерел Державного архіву Одеської області)93
Долгополий С. С.. Творчі контакти Віри Вовк з Одесою98
Єнаке Дж.. Бессарабия в румынской историографии: между политикой и научным интересом100
Кваша Т. Г.. Основні проблеми адаптації іноземних слухачів на початковому етапі навчання131
Коробко Т. О.. Український театр доби бароко: походження вертепної драми135
Котляр Ю. В.. Сакральная география и теория ”Ноосферы” В. Вернадского139
Курченко Т. Є.. Стан доступу та збереження цифрової історико-культурної спадщини на сайтах обласних краєзнавчих музеїв південного регіону України144
Кязимова Г. Х.. ”Умножая таланты молодежи …” (К 150-летию создания Одесского художественного училища)149
Левченко В. В.. Репресивна політика радянської влади відносно наукової інтелігенції євреїв в Одесі (1920-1930-ті рр.)155
Левченко Г. С.. Публікації на сторінках періодичної преси другої половини XIX ст. щодо історії Імператорського Новоросійського університету (за матеріалами газети ”Одесский вестник”)160
Лисенко О. Є.. ”9 травня” як подія, об’єкт наукових студій і поле комеморативних акцій164
Лахач Т. О.. Запровадження громадянської обрядовості в радянській Україні 1920-х років через призму руйнації сімейних традицій169
Макушинський В. І.. Долі родин репресованих у полум’ї Другої світової війни (на прикладі родини Гордієвських)174
Македон В. В.. Новоросійський університет в історії національно-культурних об’єднань Одеси наприкінці XIX – на початку XX ст.179
Михайлуца М. І.. Патріотичні/волонтерські рухи на Одещині: історичні зіставлення (1941-2015 рр.)184
Михайлуца М. І.. Історичні аспекти формування правового режиму забезпечення права на інформацію в Україні192
Морозова О. С.. Особливості дослідження історії України першої половини XX століття сучасною польською історіографією198
Нахапетова О. В.. Формування міжкультурної компетенції у процесі вивчення української мови як іноземної204
Никульча И. Я.. Компоненты и характеристика судебно-репрессивной системы в транснистрии (1941-1944 гг.)209
Оніпко Т. В.. Всеукраїнський Центральний кооперативний музей та його роль у поширенні кооперативних знань: 20-ті роки XX століття216
Оніпко Т. А.. Значення туристичних кластерів для популяризації української культури220
Осипенко О. В.. Джерельна база вивчення аграрної політики румунської окупаційної адміністрації в губернаторстві ”Трансністрія” 1941-1944 рр.225
Петренко І. М.. Жінки південноукраїнських земель у революційних подіях 1905 року на сторінках праць історика Наталії Мірзи-Авакянц (1888-1940?)229
Петренко А. М.. Этнические чистки в годы массовых репрессий 1937-1938 гг. в свете новых документов (на примере Молдавской АССР)234
Петровський Е. П.. Аспірантура Одеського державного університету в 1933-1941 роках: особливості підготовки науково-педагогічних кадрів у системі університетської освіти238
Погромський В. О.. Значення порту м. Одеси у діяльності Американської адміністрації допомоги та Джойнт за часів голоду 1921-1923 рр.249
Полупанова Н. В.. Відкриті об’єднання спеціальних номінацій морської галузі254
Пастушенко Т. В.. Події революції гідності, російська агресія проти України та Друга світова війна: нові питання та виклики для вітчизняних істориків258
Рубан М. Ю.. Концепція української церкви в епістолярній спадщині Симона Петлюри272
Савченко В. А.. Анархісти та робітничий рух першої чверті XX ст.: до постановки проблеми (на матеріалах півдня України)293
Саєнко Л. І.. Книжкові колекції та особові фонди Одеської національної ордена Дружби народів наукової бібліотеки імені М. Горького298
Синявська О. О.. Й. Г. Михневич (1809-1885) – викладач, адміністратор та історик Рішельєвського ліцею302
Сінкевич Є. Г.. Доля ”поляків-шпигунів” та ”контрреволюціонерів”, межканців південної України у 1930-х роках (за матеріалами ДАХО)306
Сіньковська Т. В.. Національна самоцінність особистості в період кризового стану311
Стецкевич В. В.. Війна за перемогу після війни316
Стовпець В. Г.. Реформування вищої освіти як передумова інтеграції України до освітнього простору ЄС321
Стовпець А. В.. Социокультурные факторы дезинтеграционных процессов в глобализованном мире328
Соколюк С. М.. Зародження вітчизняного підводного кораблебудування в Одесі333
Сусоров В. Д.. Освітній процес на Херсонщині в другій половині XIX – на початку XX столяття338
Тарнавський І. С.. Стратегія виживання інтелігенції південно-східної України в умовах окупації (1941-1943 рр.)341
Татарченко О. Б.. Становище православного духовенства в період хрущовського наступу на православну церкву349
Толочко Д. В.. Популяризація історичних знань як механізм захисту української національної самосвідомості, суверенітету і цілісності України354
Тригуб О. П.. Єврейські політичні партії на Одещині у 1920-х рр.359
Фесан М. В.. Економіко-правові перспективи порто-франко в Одесі386
Филипенко А. О.. К вопросу об участии танков в битве за Одессу (8 августа – 16 октября 1941 г.)391
Форманова С. В.. Стан і розвиток картярної лексики в Україні396
Хромов А. В.. Степан Степанович Достанич – одеський поліцмейстер (1816-1821 рр.)401
Циганенко Л. Ф.. Вірмени Південної Бессарабії в соціально-економічному розвитку краю в XIX ст.406
Шаповал Л. І.. Полтавська жіноча сорочка як компонент натільного традиційного вбрання411
Шишко О. Г.. Політика червоного терору в Одесі у 1919 році: джеролознавчий аспект416
Шумило С. В.. Місіонерська подорож апостола Андрія Первозванного теренами сучасної України421
Юрченко О. А.. Крила південного неба (до питання становлення авіації в південних районах України)433
Яшан О. О.. Народна пам’ять про окупацію 1941-1944 рр.437