Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції ”Перспективи розвитку сучасної науки” : ([м. Київ], 7-8 трав. 2015 р.): [у 2 ч.]. — Київ, 2015. — Ч. 2.
А759322-2
Ткаченко І. В.. Передумови революції гідності в Україні: історичний екскурс7
Чепур Б. Д.. Земська інтелігенція – осередок культурно-просвітницького центру Російської імперії в кінці XIX- початку XX століття10
Чорна М. І.. Роль Іванни Блажкевич у розвитку шкільництва Східної Галичини (кінець XIX- середина XX століття)14
Шелудякова Н. А.. Родинний побут в дитячих спогадах М. Грушевського18
Бардин М. Я.. Критичне ставлення православних священників до інтерпретації Апокаліпсису О. Меня22
Куцос О. И.. Научные основы эмпирического изучения национального менталитета25
Ломачинська С. В.. Пошук міжконфесійної толерантності у духовному вимірі українського християнства28
Суханов В. Ю.. Базові категорії і систематизація психологічного знання31
Колодницька Р. В.. Агроландшафти: функціональні ознаки та поширення34
Танасюк М. В.. Екологічна оцінка стану ландшафтів території села топорівці Новоселицького району Чернівецької області36
Вергунова Н. С.. Тектоничность как принцип формообразования средств передвижения для инвалидов41
Доронюк А. Л.. Ткацтво майстрині гобелену Алли Буйгашевої: пошук шляхів оновлення національної традиції43
Колодій А. І.. Значення гримувального мистецтва в створенні художнього образу актора46
Компанєєтс М. О.. Веб-сайт як єдність функціонального та естетичного47
Набок О. М.. Методи реформування припортових промислових територій у закордонній практиці50
Пономаренко М. В.. Портретне малярство Харкова: історіографія та перспективи дослідження53
Сироткина Н. Л.. Ярмарочная театрализованная реклама XVIII-XIX веков55
Хмельницька А. В.. Засоби досягення екологічної стійкості в проектуванні сучасних культурно-видовищних центрів57
Ширяєв Т. В.. Стилістичні особливості київських готелів підвищеного комфорту доби архітектурного еклектизму60
Левченко О. В.. Попередження акцій інформаційного впливу на ранніх стадіях їх підготовки64
Макаренко Т. Є.. Сегменти взаємодії інституту франчайзингу і економічної безпеки держави66
Куцак Ю. В.. Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців гуманітарної галузі71
Дубровський Р. В.. Політична ідеологія ”неоєвразійства” в Росії на початку XXI століття75
Фролов О. О.. Проблеми політичної кризи в Україні та шляхи їч подолання78
Гладир О. Є.. Проблеми розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості80
Дудник І. О.. Основні чинники формування рішучості у студентів засобами фізичного виховання83
Фоменко Д. С.. Офіційні рекомендації в США молодіжний футбол для дітей 10-тирічного віку85
Батюк А. А.. Складові механізму державного регулювання ринку праці молоді88
Богданов Є. П.. Порівняльний аналіз державного управління у сфері внутрішньо переміщених осіб на Україні та Грузії90
Стельмащук Л. С.. Сервісна відкритість органів державної влади93
Боровець О. О.. Молодіжна розважальна музика як сегмент сучасного музичного мистецтва99
Красновид В. В.. Історія Виноградського (Ірдинського) Успенського монастиря100
Лебєдєва Н. А.. Незакінчена поема Миколи Вишняка103
Маранчак М. М.. Роль відбитків культури різних історичних епох на залишках поселення Трахтемирів Черкаської області107
Матвійчук Б. С.. Типологізація та функціональні прояви реклами109
Понікаровська Н. А.. Концепт Д. Зеленіна щодо походження персонажів слов’янської міфології. Перспективи культурологічного дослідження112
Соїч В. П.. Культурна політика в Україні новітньої доби115
Чуб Г. В.. Діти і Троїцький святково-обрядовий комплекс118
Ящук В. В.. Феномен петриківського декоративного розпису120
Діденко І. М.. Деякі аспекти розвитку інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек вищих навчальних закладів123