Сучасна Україна: конфлікт – трансформація – інтеграція : I Укр.-пол. наук. форум, Olsztyn-Львів, 18-19.12.2015 р. — Львів, 2016. — С. 88-94.
А766916
Турчин Я.. Глобальні виклики російсько-українського конфлікту7
Луцишин Г.. Зовнішньополітичні чинники у розвитку територіального сепаратизму в Україні16
Климанська Л.. Оцінка минулого як ризик або можливість у соціальному розвитку в період соціокультурних трансформацій21
Бучин М.. Особливості дотримання демократичних принципів виборів в Україні в постреволюційний період27
Волинець О.. Норми дипломатичного етикету та імідж державного лідера на міжнародній арені34
Гарматій О.. Діалог ”влада – медіа – громадськість” в умовах конфліктів і криз38
Горбач О.. Волонтерська діяльність як чинник формування громадянського суспільства в Україні44
Демчишак Р.. Становлення та розвиток стратегічного партнерства в українсько-польських відносинах (1991-2015 рр.)49
Івасечко О.. Взаємовідносини України та ОБСЄ на сучасному етапі: можливості та перспективи міжнародного моніторингу конфлікту на сході України59
Ільницька У.. Співробітництво України та Республіки Польща у врегулюванні російсько-українського конфлікту65
Куньч З.. Політичний контекст мовного питання в Україні79
Лівіцька М.. Міждержавне співробітництво України та Польщі в освітній сфері85
Лисейко Я.. Нереволюційні трансформації: вплив Революції Гідності на перетворення в українському суспільстві88
Матлай Л.. Україна як непостійний член Ради безпеки ООН100
Мандзій Л.. Виклики реформи місцевого самоврядування в Україні105
Пасічний Р.. Соціальна доктрина УГКЦ як засіб впливу на трансформаційні процеси в Україні110
Рак О.. Інформаційна війна як психологічний інструмент комунікативно-конфліктного впливу у ЗМІ116
Савка В.. Сучасна Україна як суспільство ризику120
Суровцева І.. Транспорт як рухливий соціальний простір в реаліях лінії розмежування125
Тишкун Ю.. Роль інституційної пам’яті у формуванні позиції ФРН щодо врегулювання кризи на сході України131
Терепищий С. О.. Чим замінити ідеологію?145
Хімяк О.. Цивілізаційні взаємодії та конфлікти: причини і способи врегулювання150
Червінка І.. Проблема ефективності у діяльності міжнародних організацій щодо врегулювання російсько-українського конфлікту157
Хома І.. Сприйняття державної політики у сфері культури в інтелектуальному середовищі України до Євромайдану162
Ямельницький О.. Мобілізація до політичної участі: дослідження у рамках методології великих соціальних рухів166
Галущак В.. Військовий конфлікт в Україні у контексті глобальної кризи171
Горальська Д.. Обмін молодими талантами між Україною та Польщею (на прикладі ДМШ ім. Л. Шанковського)177
Блясецька А.. Реформа інформаційної системи України: передумови та вимоги часу181
Бойко М.. Зміна орієнтацій української молоді на ринку освітніх послуг186
Василишин Л.. Адаптаційні стратегії переселенців: порівняльний аналіз на прикладах повоєнної та сучасної України192
Вітрцньок Х.. Діяльність ОБСЄ на Сході України: оцінка перспектив198
Забавська Х.. Тенденції впливу російсько-українського конфлікту на становлення сучасної міжнародної системи202
Кащишин Д.. Інтеграція до ЄС: досвід Польщі та виклики для України208
Коломієць В.. Геополітичні пріоритети України в зовнішній політиці Канади. Виборча кампанія-2015 Канади213
Крамарчук М.. Особливості ”гібридних воєн”: історія та сьогодення217
Костолович Б.. Україно-польський історичний конфлікт: особливості трактування після Революції Гідності222
Курус Ю.. Декомунізація в Україні: проблеми та особливості227
Крук В.. Досвід Польщі в економічній стабілізації країни напередодні вступу до ЄС235
Кравчук Ю.. Роль неурядових та громадських організацій в рамках українсько-французького співробітництва239
Куньч М.. Безвізовий режим з ЄС як складова євроінтеграційного процесу України245
Лазоренко Ю.. Місія Польщі в Революції Гідності250
Негай А.. Роль та місце інклюзії в сучасному українському суспільстві (на прикладі інклюзивної освіти)253
Романчук А.. Роль НАТО в подоланні української кризи261
Щукіна Р.. Антикорупційна боротьба в Україні: реалії та перспективи266