Південь України у вітчизняній та европейській історії : матеріали III Міжнарод. наук.-практ. конф.: 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса. — Одеса, 2016. — С. 185-189.
А769978
Реєнт О. П.. Формування сучасної історіографії української нації13
Хмарський В. М.. Професор Микола Ґрот: причини та обставини переїзду видатного філософа і психолога до Одеси (1883)27
Клименко Е. В.. К вопросу сохранения исторического центра Одессы34
Білоусова Л. Г.. Видатні діячі Української Народної Республіки: Андрій Васильович Ніковський – міністр закордонних справ доби Директорії УНР38
Суханов В. Г.. Нормативно-техническое обоснование возможности восстановления несущей системы Дома Руссова – памятника градостроительства и архитектуры г. Одессы49
Шитюк М. М.. Репресивно-каральна система проти поляків Півдня УРСР в 20-30-ті роки XX століття53
Сурьянинов Н. Г.. Ученые-механики Юга Украины в истории развития образования и науки71
Рижева Н. О.. Деякі шляхи вирішення питань вітрильного кораблебудування та судноремонту на Півдні України у кінці XVIII- на початку XX ст.77
Хромов А. В.. Одеський поліцмейстер Павло Степанович Мавроміхалі82
Ексарева Н. М.. Одесса в путевых заметках исследователя Джован Пьетро Вьёсё (Giovan Pietro Vieusseux)87
Письмак Ю. А.. Миниатюрные портреты Воронцовых работы Морица Михаэля Даффингера97
Добролюбский А. О.. Формування сучасної історіографії української нації103
Чорний О. В.. Походження назви Єлисаветград112
Цубенко В. Л.. Навчання будівельному ремеслу у військовихпоселеннях кавалерії на території України (перша половина XIX ст.)125
Зубаренко І. В.. Науково-технічне та культурно-гуманітарне співробітництво між Україною і Єгиптом130
Синявська О. О.. М. І. Пирогов і Рішельєвський ліцей134
Роговская Л. И.. Одесский дом ученых (старинная городская усадьба графов Толстых): страницы истории139
Пархоменко В. А.. 254-й Миколаївський піхотний полк на фронтах Першої Світової війни145
Соколюк С. М.. Участь суден Чорноморського морського пароплавства в евакуації Одеси й Одеського оборонного району (липень – жовтень 1941 р.)149
Синявська Л. І.. Застосування ”ліквідаційних законів” щодо німецького населення Півдня України під час Першої світової війни155
Пятницькова І. В.. Землеробські артілі М. В. Левитського як унікальне явище соціально-економічного розвитку Півдня України наприкінці XIX на початку XX ст.161
Пащенко В. В.. Більшовицька політика переселення в південні регіони України у 1925-1930 рр.167
Таскин А. А.. Костел св. Станислава в Балте172
Агафонова Н. В.. До дискусії про природу взаємин половців і Русі177
Сухотеріна М. І.. Корпоративна соціальна відповідальність машинобудівних підприємств Півдня України183
Ніколаєнко Н. О.. Події революції гідності на Миколаївщині185
Дружкова І. С.. Деякі аспекти діяльності млинарського бізнесу в Одесі за матеріалами колекції Т. Максимюка189
Грушицька І. Б.. Відновлення роботи Одеської Астрономічної обсерваторії після німецько-фашистської окупації197
Сухотеріна Л. І.. Підготовка економістів в Одеському політехнічному: рання історія201
Корнієнко К. В.. Євген Чикаленко: аграрій-новатор та український патріот205
Осадча Т. В.. Мистецька еліта південної України: Олег Соколов в когорті шістдесятників208
Коцюрубенко О. М.. Становлення вищої будівельної школи у м. Одесі220
Крыжантовский А. В.. Исторические этапы развития архитектурно-художественного образования в Одессе226
Заболотная Л. П.. Былое неизвестное из жизни Венеры Невы (страницы из жизни А. О. Смирновой-Россет)230
Мініна І. С.. Внесок академіка С. М. Ямпольського у дослідження економіки науково-технічного прогресу235
Мельникова Н. О.. Александр Ефремов: режиссерское видение спектакля по пьесе Марии Ладо ”Очень простая история”238
Сінягіна К. А.. Одеські сторінки життя Георгія Антоновича Гамова239
Шиян Л. М.. Культурна історія палаців: нові тенденції у пам’яткоохоронній сфері247
Мокроусова Е. Г.. Семейный фотоархив наследников архитектора Христиана Скведера253
Демонтаж памятника с использованием современных технологий266
О сохранении подземных объектов культурного наследия в г. Одессе276
Питання стосовно виконання етики уточнення приналежності до духу місця у постколоніальному трактуванні культурної спадщини Півдня України282
К проблеме атрибутики зданий исторического центра Одессы (ул. Маразлиевская)290
Сторожук С. С.. Изучение объектов культурного наследия промышленной архитектуры, находящихся в заброшенном состоянии, в городе Одессе294
Макушина Г. І.. Миколаївське адміралтейство (1788-1911 рр.): деякі питання сучасної історіографії Півдня України303
Латишева Л. П.. Цензурна доля творів Т. Г. Шевченка на Півдні України309
Соколова Л. С.. ”Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького” (праця проф. І. П. Крип’якевича)318
Якубова Т. А.. Книги з бібліотек Новоросійського університету (за матеріалами фондів літератури німецькою, французькою мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ)322
Польщикова Н. В.. Античный Никоний в экспозиции Одесского археологического музея НАН Украины326
Мєзєнцева І. М.. Товариство сільського господарства Південною Росії в дослідницьких студіях дорадянського періоду333
Кравець О. В.. Дискусійна проблема регіональної ідентичності Півдня України в історико-краєзнавчих студіях342
Котиченко А. А.. Марія Држевецька: polski swiat w Odessie366
Буглай Н. М.. Євроінтеграційна стратегія Польщі наприкінці XX ст. та україсько-польські відносини370
Цубенко В. Л.. Польськомовні написи Одеських підземель376
Третякова О. А.. Діяльність польських навчальних закладів Південного регіону в 1920-х рр.382
Соколюк С. М.. С. К. Джевецький – фундатор вітчизняного підводного кораблебудування388
Рогальська-Якубова І. І.. Особливості картини світу головної героїні повісті О. Кобилянської ”Людина”393
Книш О. В.. Стилістичний потенціал плеонастичних конструкцій в українських художніх текстах початку XXI ст.398
Южакова О. І.. Особливості формування термінології холодильної техніки у світі та в Україні408
Системність української української термінології дизайну як підвиду загальнонаукової термонології419
Роль запозичень у формуванні української архітектурної термінології424
Яковлєв І. В.. Проблеми українського мовознавства як одна з причин боротьби НРУ за незалезність429
Степанюк Г. М.. Типові полмилки російсько-українського перекладу науково-технічних текстів432
Старунов А. Л.. Соціолінгвістичний та етнокультурний аспект української мови у сучасній мовній ситуації436
Гура В. О.. Лексика з національно-культурним компонентом семантики як основа для формування лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів-початківців439