Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право / ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”, Юрид. ф-т. — Ужгород, 2018. — Вип. 52, т. 1.
Бп16060-52/1
Вовк О. Й.. Реформа самоврядування в українських містах Галичини у складі Австро-Угорської імперії другої половини XIX століття7
Гентош Р. Є.. Диспозитивність – міжгалузевий принцип процесуального права13
Жаровська І. М.. Проблеми впливу на особу глобалізаційних проявів сучасної правової реальності17
Завгородня Ю. С.. Захист прав дитини в Україні як загальнотеоретична проблема21
Ленгер Я. І.. Конфлікт як правовий феномен: плюралізм розуміння25
Настасяк І. Ю.. Особливості інституційної частини правової системи як критерій типологізації сучасних правових систем світу29
Олійник Ю. В.. Організація судової влади в Західній Україні у складі Другої Речі Посполитої (1919-1939 рр.)35
Опольська Н. М.. Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості41
Політанський В. С.. Покоління прав людини як виклик для правового регулювання суспільства45
Тернавська В. М.. Категорія ”правова політика” (історико-правовий аналіз)48
Цвєткова Ю. В.. Правове регулювання свободи віросповідання в Чехії XV – першій половині XVI ст.52
Шемет У. Р.. Феномен існування конкубінату в Древньому Римі та його модель у сьогоденні на прикладі сучасного цивільного шлюбу56
Шигаль Д. А.. Перший Курултай кримськотатарського народу 1917 року: історико-правовий аналіз60
Берназюк Я. О.. Спрощене позовне провадження в адміністративному судочинстві: практика Верховного Суду та ЄСПЛ65
Білаш О. В.. Історіографія державно-конфесійного права на основі дисертаційних досліджень правників України (1991-2017 рр.)69
Богів Я. С.. Співвідношення народного суверенітету та державного суверенітету76
Михалчич В. М.. Конституційно-правовий статус Національного банку України: методологія дослідження та методологічні функції82
Орос М. М.. Право на спротив як одне із природних прав особи та його реалізація в контексті Біблії86
Панчишин Р. І.. Окремі питання систематизації функцій об’єднаної територіальної громади91
Перевалова Л. В.. Стан забезпечення принципу стабільності Конституції в Україні95
Попович Т. П.. Сегментація публічної влади (досвід Польщі, Чехії та Словаччини)99
Сюсько М. М.. Окремі правові аспекти співробітництва громад104
Бондар І. В.. Правове регулювання окремих немайнових прав у цивілістичному процесі: актуальні питання108
Заборовський В. В.. Забезпечення доступності правосуддя через призму новацій у порядку регулювання інституту судових витрат у цивільному процесі України112
Завадська О. П.. Протиправна діяльність як умова виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої терористичним актом119
Лукасевич-Крутник І. С.. Види допоміжних договорів із надання транспортних послуг у цивільному праві України123
Петрів М. В.. Поняття та ознаки кіберсквотингу127
Пономаренко О. М.. Сторони аліментного договору: проблеми теорії та практики131
Самойленко Г. В.. Механізм цивільно-правового регулювання перевезень пасажирів в умовах сучасних глобалізаційних процесів137
Стефанчук М. О.. Перспективи адаптації законодавства про рекламу до права Європейського Союзу (досвід України та Франції)141
Шевчишин О. І.. Правовий статус малолітніх та неповнолітніх осіб як учасників цивільних правовідносин: доктринальні засади144
Гусь А. В.. Види публічного майна в національній правовій доктрині150
Долгополов К. І.. Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні154
Єфремова І. І.. Становлення та розвиток саморегулювання сільського господарства157
Махиніч Н. В.. Теоретико-правовий феномен інституту банкрутства у вітчизняному законодавстві (аспектуальна складова проблематики кредиторського ініціювання)161
Сошников А. О.. Окремі питання дієвості спеціальних (вільних) економічних зон166